Rabu, 12 Mei 2010

DALIL PENGHARAMAN ARAK DAN JUDI DALAM SURAH AL BAQARAH (1 AYAT) DAN SURAH AL MAIIDAH (3 AYAT)

         Hakikatnya judi sudah memasuki segenap ruang manusia. Di T.V, akhbar,  sms telefon bimbit, internet, komputer, pelbagai jenis sukan, forex, iklan yang ditayangkan, surat flyers serta kehidupan dan mati manusia turut diperjudikan. Akhirnya ada yang menyatakan bahawa "hidup ini satu perjudian".

         Namun Pencipta manusia telah mengharamkan judi. Undang-undang pengharaman judi adalah kerana "Sayang" Allah SWT kepada manusia. Namun yang terlarang itu godaan. Manusia terus menerus melakukan aktiviti perjudian ini semenjak zaman berzaman yang akhirnya menelurkan masalah dalaman insani itu sendiri. Tanpa mempedulikan bahaya dan keburukannya terhadapat institusi kemanusiaan.

        Judi telah dimodenkan selari dengan modennya zaman. Jika dahulu dalam hutan kini di pekan besar. Dari dam ular, mesin slot kepada aktiviti pertaruhan hujan turun atau tidak, semua diperjudikan bukti kroniknya aktiviti tersebut dalam hidup manusia sama ada disedari atau tidak.

Apa itu judi?

1.2. Pengertian Judi
Dalam Ensiklopedia Indonesia[1] Judi diartikan sebagai suatu kegiatan

pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan,

permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.Sedangkan Dra. Kartini Kartono[2] mengartikan judi adalah pertaruhan

dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang

dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan

tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan

dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/Menurut Wikipedia : Judi ialah permainan yang melibatkan penaruhan harta ataupun penaruhan "nilai". Dalam perjudian, pihak yang kalah dalam permainan harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang
Terdapat banyak jenis permainan yang boleh dianggap sebagai perjudian. Contohnya:
Nombor Ekor

Sabung Ayam

Judi Bola

Pada lazimnya, perjudian dianggap sebagai amalan yang buruk kerana ia merupakan satu bentuk pengagihan harta yang tidak adil: Dalam perjudian, pihak yang menang akan mendapat harta tanpa melakukan apa-apa yang produktif. Lebih-lebih lagi kemenangan dalam perjudian biasanya bergantung kepada nasib.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Judi

 

(a) Al Baqarah ayat 219:219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,


[136] segala minuman yang memabukkan.


3 perkara yang Allah SWT menyuruh kita berfikir:
1-Arak
2-Judi
3-Nafkah (infaq)


Ummu al khobais-Ibu segala kejahatan. Arak akan menyuburkan semua gejala sosial dalam masyarakat.

Segala bentuk perjudian sebenarnya ia merugikan diri moral dan fizikal

Arak dan judi mempunyai manafaat kepada manusia TETAPI Allah SWT menambah bahawa dosa dan kesan buruk dari 2 perkara itu lebih dahsyat dan besar dari  manafaatnya. Jesteru Allah meminta manusia berfikir dan membuat perbandingan atau nisbah kebaikan dan keburukan dari kedua perkara itu. Maka akan tampaklah dari senarai keburukan yang melebihi kebaikan. Cuba kita senaraikan...

                                               Nasib pada dadu             Judi & arak ibarat irama&lagu 
Tension...sebab beribu kali dah cuba tapi tak kena...


(b) Al Maiidah ayat 3:3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Antara tenung nasib. Manusia bergantung kepada sebiji bola untuk menetukan untung baiknya kehidupan diri sendiri

Sad But True...

Gejala merempit=perempuan+dadah+arak+judi+nyawa(diri dan orang lain)+akhlak rosak

Berikut adalah senarai yang diharamkan oleh Allah SWT:
1-Memakan bangkai
2-Memakan darah
3-Daging babi
4-Haiwan yang disembelih atas nama selain Allah (bukan dengan nama Allah)
5-Haiwan yang tercekik
6-Haiwan yang terpukul
7-Haiwan yang jatuh
8-Haiwan yang ditanduk
9-Haiwan diterkam binatang buas (5-9 :syaratnya tidak mengapa jika sempat disembelihnya)
10-Haiwan yang disembelih untuk berhala
11-Mengundi nasib dengan anak panah
[394] ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

[395] maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[397] yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.

[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.

 

Sukan kuda adalah suatu yang baik. Nabi suruh belajar menunggang kuda. Bukan judi kuda.  Namun manusia tetap mahu menyelitkan dengan unsur perjudian.

            Sabung ayam=menzalimi makhluk lain. Kalaulah mereka tahu ayam itu akan mematuk kembali mereka di akhirat nanti? Bayangkan..


(c)Al Maiidah ayat 90


90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4 perkara perbuatan syaitan:
1-Minum arak
2-Berjudi
3-Berkorban untuk berhala
4-Mengundi nasib dengan panah


Hujan turun atau tak turun pun turut dijadikan judi. Memang dasar "taik judi"
Samakah taraf mereka?


(d) Al Maiidah ayat 91:
 
91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Objektif syaitan menggoda manusia melakukan perkara judi dan minum arak:
1-Mahu menimbulkan permusuhan sesama manusia
2-Mahu menimbulkan kebencian sesama manusia
3-Supaya manusia terhalang dari mengingati Allah SWT
4-Supaya manusia terhalang dari solat

Ingatlah syaitan penggoda nombor 1 manusia

Maka supaya tidak diperkudakan oleh syaitan hendaklah jauhi dan berhentilah dari mengerjakan pekerjaan itu.
Tidak kira bangsa perjudian sebenarnya meruntuhkan ketamadunan manusia.

Sumber: Ayat-ayat Larangan JAKIM

Tiada ulasan:

Catat Ulasan