Selasa, 21 Jun 2011

RAHMAN ALLAH SWT


DARI ABU MUSA R.A, DIA BERKATA RASULULLAH S.A.W BERSABDA, "TIDAK SEORANG PUN YANG LEBIH SABAR  MENDENGAR SESUATU YANG MENYAKITKAN SELAIN ALLAH, KERANA MESKIPUN ALLAH DISEKUTUKAN DAN DIANGGAP MEMILIKI ANAK, TETAPI ALLAH TETAP MEMBERIKAN KESEHATAN DAN REZEKI KEPADA MEREKA."(HADITH RIWAYAT MUSLIM 5016)

SURAH HUD AYAT 6.

MAKSUDNYA:
 Dan tidak ada suatu binatang melata[709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya[710]. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).
[709] yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

[710] menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan