Khamis, 23 Disember 2010

RASA YANG TERABAI

RASA YANG TERABAI
OLEH:ALFADHIL USTAZ SHAHRUL RIZAL BIN MOHD SATI

MUDIR MADRASAH AL HASANIYYAH ALISLAMIYYAH

TENGGAROH, MERSING, JOHOR DARUL TAKZIM

PROGRAM TAFAQQUH FIDDIN PERDANA GURU-GURU TAKMIR NEGERI PULAU PINANG 1432 H/ 2010 M

BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID DAN SURAU

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG

 
 
 
 
 
KERTAS KERJA


RASA YANG TERABAI

1.0 MUQADDIMAH

Islam ialah agama yang lengkap dan syumul. Lengkapnya Islam itu bukan sekadar menyelesaikan masalah zahir dalam kehidupan seharian manusia sahaja. Namun, Islam turut menyelesaikan masalah dalaman pada setiap individu.

Secara umumnya manusia mengandungi 3 elemen. Jasmani, rohani dan intelek. Ketiga-tiga perkara ini dijaga oleh Islam melalui maqasid Islam itu sendiri. Di sinilah terletaknya kesyumulan Islam melalui keseimbangan ketiga elemen ini. Kadar keseimbangan ini perlu dijaga seperti kadar kesimbangan sistem imun tubuh badan kita yang zahir. Kekurangannya dan kelebihannya yang tidak teratur akan membawa kepada penyakit. Jika tidak dibendung akan membawa kepada kronik dan membarah.

Hari ini, kepincangan masyarakat dalam segala segi seperti akhlak, jahil, kemaksiatan dan lain-lain adalah berpunca dari kekurangan dari salah satu elemen itu. Kertas kerja ini pula akan membahaskan elemen rasa yang diabaikan oleh masyarakat khususnya golongan agamawan sehingga menabrakkan lagi kebobrokan pelbagai gejala.

Semoga usaha kecil ini dapat membantu golongan agamawan menyelesaikan masalah umat seperti yang dituntut oleh Rasul, kerana agamawan adalah pewaris rasul dan rasul telah meninggalkan legasi untuk memelihara umatnya.

Sabda Rasul s.a.w : (( Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak)).2.0 RASIONAL2.1 Perbincangan bersama GPI di peringkat negeri semasa Program Kem Solat Berkesan Negeri Johor 2010, di Gunung Berlumut.

2.2 Masalah yang selalu diutarakan kepada penulis tentang mereka yang bersolat tetapi masih melakukan maksiat.

2.3 Masalah yang diutarakan oleh masyarakat bukan Islam tentang kebobrokan masyarakat Islam, sedangkan mereka mempunyai al Quran, hadis dan sistem yang bagus.3.0 KEPENTINGAN TAJUK3.1 Berkaitan dengan iman. Seseorang yang kehilangan rasanya adalah orang yang sakit. Kaedahnya seperti orang demam.

3.2 Punca kepada segala penyakit masyarakat.

3.3 Kaedah tarbiyyah Rasul yang tidak dikuti.

4.0 FAKTOR-FAKTOR KEHILANGAN RASA4.1 Fasad hati

Setiap anggota mewakili fungsinya masing-masing. Seperti mata fungsinya melihat, telinga mendengar, hidung menghidu, tangan menyentuh, lidah merasa yang zahir dan hati merasa yang batin.

Hati memain fungsi rasa bagi perkara yang batin seperti yang ditunjuk nabi dalam perlakuan baginda, apabila baginda menunjukkan isyaratnya ke dada, sambil bersabda : (( Taqwa itu disini )) sebanyak dua kali.

Jesteru itu, kefasadan hati akan merosakkan deria rasa. Kerosakkan tersebutlah yang akan merosakkan fungsi manusia. Malah menjerumuskan manusia kepada kebinatangan dan kesyaitanan. Maka benarlah sabda nabi : (( apabila dia baik, maka baiklah keseluruhannya. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah keseluruhannya.Bukankah dia hati )).

Perkara yang membawa fasad itu cukup banyak sekali seperti syirik, riya, ujub, sumah, kibriya dan lain-lain lagi.

4.2 Tidak di ajar untuk mendapatkan rasa

Hal keadaan Rasul yang berakhlak cukup mulia adalah berpunca dari tarbiyyah ilahiyyah rabbaniyyah kepada jiwa rasul. Rasul bersabda : (( Aku diajar adab oleh tuhanku, dan Dialah menjadikan adabku yang terbaik )).

Maka, Allahlah yang mengajar rasa dan mengenalinya sehingga baginda mendapat yang terbaik. Allah juga sering menguji baginda sepanjang tempoh pengajaran tersebut bahkan memberi ilmu juga kepada kaum muslimin yang lain. Ini dibuktikan melalui hadis jibril yang panjang.

4.3 Sistem penumpuan kepada teori sahaja.Sistem pembelajaran yang digunapakai pada hari ini menumpukan kepada teori dan intelek sahaja. Malah bentuk-bentuk ujian juga menjurus kepada menilai intelek berdasarkan teori. Islam dengan sifat syumulnya tidak mampu untuk dinilai dengan cara sehala. Praktikal juga bukan sekadar dalam bentuk luaran sahaja. Jesteru itu Imam al Ghazali banyak menekankan di dalam Ihya dan Mauizahnya tentang kepentingan guru-guru mursyid.

4.4 Memisahkan – misahkan ajaran agama.

Pemisahan ajaran agama menjadikan nilai rasa turut berkurang. Ilmu Islam dipisah dari nilai rasa menjadikan ilmu itu begitu kering. ilmu dibahagi kepada aqidah, feqh dan tasauf. Masing-masing dikhususkan tanpa diserta dari sudut rasa. Pada zaman Rasulullah s.a.w, ilmu-ilmu ini tidak dipisah-pisahkan. Jesteru ilmu aqidah bukan sekadar teori bahkan dirasai. Ilmu feqh bukan sekadar teori bahkan dirasai. Begitu juga dengan tasauf.

Inilah yang cuba digarap oleh Syeikh Hasan Farhan al Maliki di dalam kitabnya Nahu Inqaz al Tarikh, mengenai rasa yang telah diabaikan kini. Akhirnya ilmu-ilmu Islam hanya sebagai medan perdebatan bukannya untuk di amalkan.5.0 ISLAM DAN RASABanyak orang menyangkal kepentingan rasa di dalam Islam. Malah mengabaikan nilai rasa dengan menganggap ia bukanlah benda penting di dalam Islam. Bukahkah Islam dalam setiap perintah Allah turut menyelitkan nilai rasa di dalamnya. Jesteru itu Allah telah menetapkan fasad itu berlaku apabila setiap anggota itu tidak berfungsi dengan benar. Seperti mana firman Allah : (( mereka itu mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mereka mempunyai hati tetapi tidak memahaminya ))

Islam menitik beratkan rasa seperti mana contoh-contoh di bawah :

5.1 Takut

Firman Allah : (( Takutilah Allah dengan sebenar-benar taqwa ))5.2 Sayang dan cinta

Firman Allah : (( Seandainya engkau mencintai Allah, ikutilah aku ))5.3 Malu

Sabda Nabi : (( Jika kamu tidak rasa malu, lakukanlah apa yang kamu mahu ))5.4 Marah

Sabda Nabi : (( Sesiapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya …))5.5 Bersungguh-sungguh

Sabda Nabi : (( Sesuatu pekerjaan yang disukai Allah, dilakukan dengan tekun ))5.6 Benci

Sabda Nabi : (( Sesuatu yang dibenci oleh Allah tetapi halal ialah talak ))

Tiada ulasan:

Catat Ulasan