Selasa, 2 Ogos 2011

MENGENALI NERAKA SAQAR DAN CALON PENGHUNINYA

SURAH AL MUDDATSTSIR AYAT 27 - 51


27.  Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?

BENTUK SIKSAAN YANG DISEDIAKAN DALAM NERAKA SAQAR

28.  Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan [1527].

[1527]  yang dimaksud dengan tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ialah apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu diazabnya sampai binasa Kemudian dikembalikannya sebagai semula untuk diazab kembali.

29.  (neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.

30.  Dan di atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga).

31.  Dan tiada kami jadikan Penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan Ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.

 
SIAPAKAH CALON YANG LAYAK MASUK KE DALAM NERAKA SAQAR?


42.  "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

PERTAMA : TIDAK SOLAT

43.  Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,

KEDUA : TIDAK MEMBERI MAKAN (MEMBANTU) ORANG MISKIN

44.  Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,

KETIGA : BERCAKAP TENTANG PERKARA YANG BATHIL (SALAH) BERSAMA ORANG-ORANG  YANG SUKA BERCAKAP PERKARA TERSEBUT.

45.  Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,

KEEMPAT: TIDAK PERCAYA KEPADA HARI PEMBALASAN/AKHIRAT (JUDGEMENT DAY)

46.  Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,

PERUMPAMAAN ORANG KAFIR YANG TIDAK MAHU BERIMAN BILA MELIHAT KEBENARAN

50.  Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,

51.  Lari daripada singa.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan