Rabu, 29 Februari 2012

Kegemilangan kerajaan Uthmaniah


PETA KERAJAAN UTHMANIAH


Kegemilangan kerajaan Uthmaniah

PADA abad pertengahan, muncul kerajaan Islam yang berpusat di Turki dan merupakan salah satu daripada tiga kerajaan besar Islam pada masa itu selain Safawiyah dan Moghul. Kerajaan tersebut ialah Uthmaniyah.
Kerajaan Uthmaniyah pernah menjadi negara terkuat dan berkuasa setelah mengalahkan Constantinople (Istanbul) dan kerajaan Rom Timur (Byzantium).

Kerajaan itu memainkan peranan penting bagi agama Islam terutamanya dalam meluaskan wilayah Islam.
Kerajaan Uthmaniyah berkuasa selama lebih kurang tujuh abad (1300-1922) dan dipimpin oleh 36 sultan. Puncak kejayaan Uthmaniyah adalah pada zaman Sulaiman 1.

Namun setelah itu, ia semakin lama semakin lemah kerana berlakunya pemberontakan dan kalah dalam peperangan dengan bangsa Eropah sehingga akhirnya kerajaan Uthamaniyah dihapuskan dan digantikan dengan penubuhan Republik Turki.Setelah ditubuhkan oleh Uthman 1, Sultan kerajaan Uthmaniyah terus berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaan mereka.

Tarekat Bektasyi
Agama Islam memainkan peranan utama bagi masyarakat Turki dan menjadi satu- satunya sumber hukum, dengan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara.
Dalam bidang tasauf, ajaran Tarekat Bektasyi berkembang pesat. Tarekat ini diajar oleh Bektasyi Velidari Khurasan dan terkenal di Anatolia (Asia Kecil) pada 1281.
Tarekat Bektasyi amat terpengaruh di kalangan tentera Janissary, sehingga mereka sering disebut sebagai Tentera Bektasyi. Ajaran Tarekat Bektasyi sehingga kini masih terus berkembang.
Janissary

Sebagai sultan pertama, Uthman 1 lebih menumpukan usaha untuk memantapkan kekuasaan dan melindungi wilayah daripada serangan musuh, terutama Byzantium.
Setelah Uthman meninggal dunia, baginda digantikan oleh puteranya, Orkhan.
Untuk memperkukuhkan kekuasaannya, Orkhan membentuk pasukan yang kuat dikenal sebagai Janissary atau Inkisyariah.

Pada zaman Orkhan, peluasan wilayah bermula. Pasukan Janissary terus menakluki Broissa (Turki), Izmir (Asia Kecil) dan Ankara. Pasukan Janissary yang dibentuk oleh Sultan Orkhan merupakan pasukan kuat yang berjaya menakluki wilayah lain dan meluaskan kekuasaan kerajaan Uthmaniyah.

Bayazid 1
Uthmaniyah berkembang menjadi kerajaan besar setelah sultan Uthmanyiah keempat, Bayazid 1, meluaskan wilayah hingga ke Eropah, meneruskan tugas ayahnya, Murad 1.
Hal itu membuatkan Eropah menjadi marah lalu berperang menentang Uthmaniyah pada tahun 1396.
Peperangan itu dimenangi oleh Bayazid 1. Pada 1402, Pasukan Timurlane (pemerintah Moghul) menyerang Uthmaniyah. Bayazid 1 ditawan dan Uthmaniyah mengalami kekalahan.
Akibatnya, hamper seluruh wilayah Uthmaniyah jatuh ke tangan Timurlane.
Awal penubuhan Kerajaan Uthmaniyah ditubuhkan oleh Uthman, putera Ertugrul dari kabilah Oghuz di daerah Mongol yang datang ke Turki untuk meminta perlindungan pemerintah Saljuk, Sultan Alauddin 11, daripada serangan orang Mongol.

Mereka juga membantu Alauddin berperang menentang Byzantium. Uthman dilantik sebagai panglima perang kerajaan Saljuk, menggantikan ayahnya. Setelah Sultan Alauddin mangkat, Uthman mengambil alih kuasa dan sejak itulah tertubuhnya kerajaan Uthmaniyah.

Sulaiman 1
Puncak kejayaan kerajaan Uthmaniyah dicapai semasa pemerintahan Sulaiman 1 (1520-1566). Baginda digelar al-Qanun (Pembuat Undang-undang) kerana kejayaannya mengubal undang-undang yang mengatur masyarakat.
Selain itu, Sulaiman 1 juga digelar Sulaiman Yang Agung. Pada zaman kekuasaannya, Uthmaniyah memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, kerajaan Uthmaniyah menjadi Negara terkuat dan berkuasa pada waktu itu.
Sepeninggalan Sulaiman 1, Uthmaniyah mula lemah meskipun masih dianggap sebagai kerajaan besar sehingga empat abad berikutnya.

Muhammad 11
Pada 1453, Muhammad 11 menakluki Constantinople. Dengan penaklukan kota yang merupakan pintu masuk Eropah dan laluan perdagangan Timur dan Barat itu, nasib Barat bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Uthmaniyah.
Muhammad 11 kemudian menjadikan Constantinople sebagai ibu kota kerajaan dan menukar namanya menjadi Istanbul (Takhta Islam).
Walaupun telah ditalukinya, Muhammad 11 tetap memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Constantinople.

Muhammad Al- Fatih
Uthmaniyah kembali bangkit pada zaman Murad 11, dan diteruskan olehputeranya Muhammad 11, yang digelar al-Fatih (Si Penakluk). Pada zamannya, peluasan kekuasaan Islam dilakukan secara besar-besaran. Beliau berjaya menaluki Constantinople.
Dengan jatuhnya Constantinople, maka kerajaan Uthmaniyah semakin mudah menaluki wilayah lain seperti Serbia, Albania dan Hungary.

Abdul Hamid 11
Pada 1876, Sultan Abdul Hamid 11 menaiki taktha. Pemerintahannya bersifat mutlak dan penuh kekerasan. Oleh sebab itu, timbul rasa tidak puas hati di kalangan orang awam dan tentera.
Gerakan penentang yang menentang Sultan Abdul Hamid 11 inilah yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Turki Muda. Sementara itu, kumpulan tentera membentuk jawatankuasa rahsia untuk menggulingkan sultan, seperti Jawatankuasa Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan dengan salah seorang pemimpinnya ialah Mustafa Kamal Ataturk.

Mustafa Kamal bersama-sama rakan-rakannya berupaya mengakhiri kekuasaan Sultan Abdul Hamid 11. Pada 1922, Majlis Agung yang dipimpin Mustafa Kamal menghapuskan jawatan sultan dan mengisytiharkan penubuhan Republik Turki.

Peninggalan
Sebagai 'bangsa tentera', Uthmaniyah lebih banyak menumpukan pada kegiatan ketenteraan, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kurang menonjol.
Oleh sebab itu, dalam khazanah intelektual Islam, hampir tidak ada ilmuwan terkemuka dari dinasti ini.
Bagaimanapun, dalam mengembangkan senibina Islam, kerajaan ini cukup berjasa. Mereka banyak mendirikan masjid yang dihiasi dengan seni khat indah dan bangunan khas lainnya.
Masjid Salimiyyah di kota Adrianople yang dibina pada 1570, pada zaman pemerintahan Sultan Salim 11 merupakan salah sebuah bagunan bersejarah peninggalan Kerajaan Uthmaniyah.

SUMBER............

Selasa, 28 Februari 2012

58 AJARAN SESAT DI MALAYSIA


1. PERCAYA SEMUA AGAMA ADALAH SAMA

2.PERCAYA GURU MEREKA BOLEH MENEBUS DOSA DENGAN WANG

3.MEMANSUHKAN SYARIAT ISLAM DAN MEMBUAT SYARIAT BARU

4.GURU MENGAKU MEMEGANG KUNCI PINTU SYURGA

5.MENGAKU ALLAH S.W.T MENJELMA DALAM GURU ATAU SESEORANG

6.PERCAYA MAKHLUK SEPERTI KAYU, BATU DAN SEBAGAINYA ADA KUASA MUTLAK.

7.MENGHALALKAN SESUATU YANG DIHARAMKAN ALLAH S.W.T

8.MENGHALALKAN NIKAH DENGAN DIK BERADIK

9.MEMINTA PERTOLONGAN TERUS DENGAN ORANG MATI

10.MENGAKU GURU SEBAGAI NABI ATAU MALAIKAT

11.PERCAYA ADA NABI SELEPAS NABI MUHAMMAD S.A.W

12.PERCAYA WAHYU TURUN SELEPA NABI MUHAMMAD S.A.W WAFAT

13.MENGAKU DIRINYA SEBAGAI NABI ISA A.S

14.SHEIKH ATAU GURUNYA MENDAKWA MEMPUNYAI MUKJIZAT

15.PERCAYA ROH ORANG MATI BOLEH BERI PERTOLONGAN APABILA DISERU NAMANYA


SUMBER-BAHAGIAN PENYELIDIKAN JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG.BERSAMBUNG...........

Isnin, 27 Februari 2012

Golongan jin yang beriman

Golongan jin yang beriman

 

 

Menurut al-Biqaie surah yang lalu menerangkan tentang Nabi Nuh a.s. yang merupakan Rasul Allah yang pertama diutus kepada para penentang dan penyembah berhala.
Mereka menolak ajakan dan seruan sedangkan beliau salah seorang anggota masyarakat. Surah yang lalu diakhiri dengan doa Nabi Nuh a.s. ke atas mereka.
Nabi Muhammad SAW rasul yang terakhir dan kaum baginda mempunyai banyak persamaan dengan kaum Nabi Nuh. Ini disebabkan keagungan al-Quran dan ayat ini mengingatkan hal tersebut sambil mengisyaratkan kecaman kepada masyarakat Arab yang tidak menyambut ajakan beliau dan nabi yang menyampaikannya dari suku bangsa bahkan yang terdekat dengan mereka.
Sheikh Muhammad al-Hindi dalam kitabnya pada majlis yang ketujuh berkata: "Aku telah mengumpulkan ajaran yang dibawa oleh agama Islam dengan ajaran yang dibawa oleh penemuan moden, seperti ucapan mereka. Sesungguhnya setiap ilmu, kebaikan dan keburukan yang berlaku dalam hati itu ditimbulkan oleh roh yang mulia dan roh yang hina. Dalam hadis diungkapkan yang bermaksud di dalam hati itu ada dua kemahuan (kehendak). Kemahuan (kehendak) dari malaikat dan kemahuan (kehendak) dari syaitan.
Firman Allah SWT: Katakanlah (hai Muhammad): Telah diwahyukan kepadamu bahawasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan al-Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Quran yang menakjubkan.
Ibnu Kathir berkata: "Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW memberitahu kepada umatnya, bahawa jin mendengar al-Quran, lalu mereka beriman, membenarkannya serta tunduk kepada Allah SWT."
Menurut Al-Maraghi, Allah SWT mengeluarkan perintah kepada rasul-Nya agar memberitahu kepada para sahabatnya tentang kisah-kisah jin yang diwahyukan kepadanya kerana ia mempunyai banyak faedah dan manfaat kepada manusia, antaranya:
* Sebagai makluman bahawa Nabi SAW itu diutus kepada bangsa manusia juga kepada bangsa jin.
* Sebagai makluman bahawa jin itu mendengar pembicaraan dan memahami bahasa kita.
* Sebagai makluman bahawa jin itu dibebankan dengan tanggungjawab (mukalaf) sama seperti manusia.
* Sebagai makluman bahawa jin yang beriman telah berdakwah kepada jin lain dari kabilahnya agar mengaku beriman.
* Supaya kaum Quraisy mengetahui bahawa jin itu asalnya bersikap derhaka ketika mendengar al-Quran dan apabila mengetahui kemukjizatannya jin itu beriman kepadanya.
Secara zahirnya, ayat ini menunjukkan betapa nabi mengetahui para jin yang mendengar wahyu yang diturunkan kepadanya, tetapi bukan melalui kesaksian mata.
Dalam Ensiklopedia Abad XX karya Muhammad Farid Wajdi dinyatakanmakhluk yang bersifat hawa (udara) atau api, berakal dapat dibentuk dan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan yang berat.
Sayyid Sabiq seorang ulama Mesir mendefinisi jin sebagai roh berakal, berkehendak, mukalaf (dibebani tugas keagamaan oleh Allah seperti manusia) tetapi tidak berbentuk materi, kasar dan mereka mempunyai kemampuan untuk tampil dalam pelbagai bentuk.
Firman Allah SWT: (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami.
Menurut Al-Mawardi, ayat itu ada dua pendapat:
* Segala perkara yang mendapat petunjuk.
* Ke arah makrifatullah.
Ibnu Kathir berkata: "Iaitu jalan yang lurus."
Hamka berkata: "Inilah kesan pertama yang tinggal dalam diri mereka setelah mendengar al-Quran dibaca Nabi. Mula-mula mereka takjub, merasa hairan tercengang mendengar ayat itu dibaca".
Ini kerana isi kandungannya tidak ada jalan membantah dan menolak jika hatinya benar-benar bersih.
Firman Allah SWT: Dan bahawasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.
Sebenarnya perkataan jaddu dalam ayat ini ada sepuluh tafsiran:
* Urusan tuhan kami seperti pendapat al-Suddi.
* Perbuatan tuhan kami seeperti pendapat Ibn Abbas.
* Peringatan tuhan kami seperti pendapat Mujahid.
* Kekayaan tuhan kami seperti pendapat Ikrimah.
* Ujian tuhan kami seperti pendapat al-Hasan.
* Kerajaan tuhan kami seperti pendapat Abu Ubaidah.
* Kemuliaan dan keagungan tuhan kami seperti pendapat Qatadah.
* Kenikmatan tuhan kami atas makhluk-Nya seperti pendapat al-Dahhak.
* Ketinggian tuhan kami seperti pendapat Sa'id bin Jubair.
* Mereka yang prihatin dengan datuk, iaitu bapa kepada ayah. Ini pendapat daripada ucapan jin kerana kejahilan.
Syed Qutub berkata: "Kata-kata al-jad bererti bahagian, habuan, kedudukan dan martabat iaitu kebesaran dan kekuasaan semuanya merupakan makna-makna yang terpancar dari kata-kata itu dan sesuai dengan tempatnya."
Maksud umum dari makna tersebut adalah mengungkapkan perasaan hati bahawa Allah SWT Yang Maha Tinggi dan Maha Agung yang suci dari mempunyai isteri dan anak-anak sama ada lelaki atau perempuan.

RUJUKAN...............

Ahad, 26 Februari 2012

Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh

Allah tenggelamkan kaum Nabi NuhBanjir di queensland, Australia adalah kecil berbanding bah yang diturunkan oleh Allah ke atas umat Nabi Nuh yang menderhaka kepada Allah dan rasul-Nya. - Gambar hiasanFIRMAN Allah SWT: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata: Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku! ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang masuk ke rumahKu dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. (Nuh: 25-28)

Mukadimah

Sesudah Allah SWT menerima laporan dan pengaduan Nabi Nuh a.s, Allah menimpakan mereka dengan peristiwa banjir besar dan azab sebagai balasan. Ketika itu mereka tidak menemui sesiapa pun yang mampu mencegah kedua-duanya itu daripada mereka.

Kemudian, Allah SWT memberitahu doa Nabi Nuh a.s terhadap kaumnya dan memberi alasan terhadap doa ini bahawa mereka telah menyesatkan manusia dan jika mereka berketurunan tentu mereka akan melahirkan orang yang kafir dan derhaka.

Lalu Nabi Nuh a.s berdoa untuk dirinya, untuk ibu bapanya dan juga untuk orang mukmin lelaki dan perempuan yang menaiki kapalnya supaya diberi keampunan. Baginda kemudiannya mendoakan kaumnya agar ditimpa celaka dan kebinasaan.

Firman Allah SWT: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah.

Ibn Kathir berkata: Disebabkan banyaknya dosa yang mereka lakukan, penolakan, serta sikap kekufuran yang berterusan dan juga penentangan mereka terhadap rasul mereka, maka mereka dipindahkan daripada aliran laut ke api neraka yang sangat panas. Dan tiada siapa pun yang dapat menolong mereka daripada azab Allah SWT.

Syed Qutub berkata: Dengan sebab kesalahan, dosa dan maksiat mereka ditenggelamkan dalam banjir dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kata-kata kemudian di sini ada tujuannya kerana masuknya mereka ke dalam neraka adalah bersambung dengan tenggelamnya mereka di dunia hanya dipisahkan oleh satu masa yang pendek dan tidak wujud dalam perhitungan Allah SWT.

Ia juga memberi maksud azab kubur dalam tempoh pendek antara dunia dan akhirat.
Firman Allah SWT: Nuh berkata: Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Ad-Dahak berkata: Ia suatu tempat tinggal.
As-Suddi berkata: Beberapa tempat tinggal.
Al-Mawardi berkata: Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan sebab kenapa Nabi Nuh berdoa terhadap kaumnya sendiri kepada dua pendapat:

-Tatkala turunnya ayat kepadanya firman Allah yang bermaksud: Tidak beriman dari kaummu kecuali mereka yang telah ditakdirkan beriman menyebabkan beliau berdoa ke atas mereka. Inilah pendapat Qatadah.
-Seorang lelaki daripada kaumnya mendukung anak kecilnya dan lalu berhampiran Nabi Nuh, kemudian mewasiatkan kepada anaknya seraya berkata: Jaga-jaga kamu dari lelaki ini kerana ia menyesatkan kamu. Sebaliknya budak tersebut berkata: Wahai ayahku, turunkanku di sini.Selepas itu ia membaling batu kepada Nabi Nuh sehingga luka mukanya. Ini menyebabkan Nabi Nuh cukup marah dan berdoa terhadap mereka.
Firman Allah SWT: Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.

Ibnu Kathir berkata: Sesungguhnya jika Engkau membiarkan seseorang daripada mereka hidup, nescaya dia akan menyesatkan hamba-hamba-Mu pada generasi yang akan datang.
Menurut sebuah hadis yang telah diriwayatkan, seorang lelaki dari mereka berjalan bersama anaknya menuju Nabi Nuh a.s. Lalu dia mengatakan kepada anaknya: "Hati-hatilah dengan orang ini, kerana dia seorang pendusta. Dan ayahku pun pernah memberikan wasiat seperti ini kepadaku."

Kemudian yang tua mati dan digantikan oleh yang muda yang juga hidup dalam keadaan seperti itu.
Selepas Nabi Nuh a.s mendoakan terhadap orang kafir itu, kemudian dia pun berdoa untuk dirinya, ibu bapanya dan untuk orang yang beriman lelaki dan perempuan agar mereka dikurniakan pengampunan.
Firman Allah SWT: Ya Tuhanku! ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang yang zalim itu selain kebinasaan.

Ad-Dahak berkata: Iaitu Nabi Nuh a.s. selalu mendoakan setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya.
As-Suddi berkata: Iaitu hancur dan binasa.
Mujahid berkata: Benar-benar rugi dunia dan akhirat.
Syed Qutub berkata: Doa Nabi Nuh a.s. memohon Allah SWT mengampunkan dosanya merupakan adab sopan kenabian yang mulia di hadapan Allah SWT. Seorang hamba atau manusia tidak sempurna dan selalu melakukan kesilapan.
Kesedaran yang tidak memungkinkan masuk ke syurga kecuali jika mendapat limpah kurnia-Nya seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW.

Itulah istighfar Nabi Nuh a.s. yang telah berdakwah kepada kaumnya yang derhaka dan berdosa dan menolak ajarannya dengan penuh keangkuhan.
Baginda memohon keampunan setelah beliau berjuang dan menempuh kesulitan sekian lama.
Beliau memohon keampunan untuk ibu bapanya yang merupakan kebaktian kepada orang tuanya yang mukmin mengikut apa yang kami faham daripada doa tersebut.
Ini kerana andainya kedua orang tua itu bukan orang mukmin tentulah Allah SWT menegurnya ketika Allah menegur saat ia merayu tentang anaknya yang kafir tenggelam bersama keegoannya sewaktu peristiwa banjir besar seperti yang telah diperjelaskan (dalam surah Hud).

Doanya memohon keampunan kepada mereka yang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan beriman merupakan kebaktian seorang mukmin terhadap mukmin yang lain.
Tujuan mengkhususkan pengampunan itu kepada orang-orang yang masuk ke dalam rumah baginda dengan keadaan beriman supaya mereka bersama dalam bahtera yang dibina oleh baginda.

Doa baginda yang meliputi sekalian orang mukmin lelaki dan perempuan merupakan kebaktian seorang mukmin terhadap seluruhnya meliputi semua zaman dan tempat.
Inilah rahsia yang mengkagumkan terdapat dalam akidah Islam iaitu ikatan kukuh walaupun mereka dipisahkan oleh zaman dan tempat. Inilah rahsia yang disampaikan Allah dalam akidah hati seorang muslim.

Penutup

Seruan Nabi Nuh a.s terhadap kaumnya agar beriman dan merangkumi:
- Mereka diminta agar meninggalkan dosa. Jika mereka melakukan yang demikian, sudah tentu Allah SWT akan memperbanyakkan harta dan anak-anak mereka.
- Memerhatikan penciptaan langit, bumi, sungai dan lautan.
- Memerhatikan penciptaan manusia bahawa dia diciptakan di bumi sebagaimana diciptakannya tumbuh-tumbuhan dan bumi itu ditundukkannya sehingga dia boleh bertindak di bumi ini apa yang dia sukai.
- Kekafiran kaum Nabi Nuh a.s dan hukuman yang dikenakan kepada mereka semasa di dunia dan di akhirat.

Marilah kita mengambil suri teladan kisah Nabi Nuh dan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Allah SWT walaupun dipukul badai kemarahan dan kemurkaan kaumnya tetapi beliau tetap istiqamah dalam menjunjung titah perintah Allah SWT. Semoga semangat Nabi Nuh dapat dijelmakan dalam jiwa pendakwah Islam untuk menyebarkan agamanya. Amin.


SUMBER..............

Sabtu, 25 Februari 2012

SOLAT JUMAAT MENGIRINGI TUAN YANG TERUTAMA NEGERI PULAU PINANG DI MASJID KARWA DAERAH TIMUR LAUT-MASJID YANG BERUSIA SERATUS TAHUN

Masjid Karwa Tanjong Tokong merupakan sebuah masjid di Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang terbahagi kepada enam daerah pentadbiran agama.


Tetamu VIP sedang menunggu ketibaan Tuan Yang Terutama Negeri Pulau Pinang. Kelihatan Dato'Abd halim Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Tn Hj Sazali B Hussin.

Ketibaan Tuan Yang Terutama seperti sirih pulang ke gangang. Yg Bhg Tun bertemu dengan rakan-rakan lama di sini kerana dikatakan beliau pernah berkhidmat di sini sebagai guru dan selalu bermain sepak takraw di sini.

Kelihatan KPP Bahagian Masjid dan Suran Tn Hj Ayob b Yaacob dan Penolong Pengarah Takmir Us Muhammad Imran B Ibrahim

Bersama Us Khairul Aman Imam dan Khatib di masjd karwa hari ini

Batu bersurat yang membuktikan masjid ini telah berusia lebih 100 tahun.
Dikatakan bertarikh 1897

Pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tidak melepaskan peluang bergambar di sisi batu bersurat ini

Tuan Yang Terutama bercerita panjanng lebar dengan rakan-rakan lama beliau
Bergambar kenang-kenangan
Menjamu selera
Staf Jabatan Agama pak ya dengan gaya yang tersendiri

Keberangkatan pulang Tuan Yang Terutama


lagi gambar di facebook Masjid Karwa...........

Jumaat, 24 Februari 2012

Abu Hurairah bak mutiara

Abu Hurairah bak mutiara


MAKAM Abu Hurairah yang terletak di tengah-tengah Suoq Hamidiyah, Damsyiq, Syria.


ABU Hurairah r.a, sahabat Nabi Muhammad SAW, dikatakan biasa berpuasa sunat tiga hari pada setiap awal bulan Qamariah (bulan Arab dalam tahun Hijrah) dan mengisi malamnya dengan membaca al-Quran dan solat tahajud.

Beliau akrab dengan kemiskinan dan sering mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Dalam sejarah, beliau dikenal sebagai tokoh yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang mengenalinya sebagai Bapa Kucing Kecil (Abu Hurairah).

Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat akrab dengan nabi. Beliau dikenal sebagai salah seorang ahli suffah, iaitu golongan fakir yang tinggal di wakaf masjid (pondok ini juga diperuntukkan bagi para musafir yang ingin bermalam).

Begitu rapatnya beliau dengan nabi sehingga baginda selalu memanggil Abu Hurairah untuk mengumpulkan ahli suffah, jika ada makanan yang hendak diagihkan.
Abu Hurairah adalah salah seorang 'tokoh kaum fakir.' Beliau sering berada dalam keadaan kelaparan. Tetapi beliau terkenal sebagai tokoh yang teguh berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Beliau sering menasihati orang agar jangan hanyut dalam kehidupan duniawi dan dorongan hawa nafsu.

Beliau tidak membezakan antara golongan kaya dengan golongan miskin, pembesar negeri atau rakyat jelata dalam menyampaikan kebenaran.

Malah selalu bersyukur kepada Allah sama ada dalam keadaan susah mahupun senang.
Pemilik nama Abdul Rahman (versi lain Abdul Syams) ibn Shakhr Ad-Dausi itu juga terkenal sebagai seorang yang periang dan suka berlawak. Beliau banyak menulis anekdot.

Beliau juga terkenal dengan sifatnya yang suka menghibur anak-anak kecil dan menyayangi anak-anak kucing.
Ke mana-mana sahaja pergi, beliau akan membawa haiwan itu sehingga julukan Abu Hurairah (bapa kucing kecil) melekat pada dirinya.

Usianya muda 30 tahun daripada Rasulullah SAW. Beliau lahir di Daus, sebuah perkampungan miskin di padang pasir Yaman. Hidup di tengah-tengah kabilah Azad, beliau menjadi yatim sejak kecil - yang membantu ibunya menjadi penggembala kambing.

Beliau memeluk Islam tidak lama setelah berhijrah ke Madinah pada tahun ketujuh Hijrah, bersamaan dengan rancangan keberangkatan Nabi SAW ke medan Perang Khaibar.
Bagaimanapun, ibunya enggan memeluk Islam. Malah ibunya pernah menghina Nabi SAW. Hal ini membuatkan Abu Hurairah berasa sedih. Oleh sebab itu, beliau memohon kepada Rasulullah agar berdoa moga-moga pintu hati ibunya terbuka untuk memeluk Islam.

Tidak berapa lama Abu Hurairah kembali menemui ibunya, memujuk ibunya memeluk Islam. Ternyata ibunya telah berubah, bersedia mengucapkan dua kalimat syahadah.

Abu Hurairah berhijrah ke Madinah untuk mengadu nasib. Di sana beliau melakukan pelbagai pekerjaan - menjadi buruh kasar bagi sesiapa yang memerlukan tenaganya. Seringkali beliau terpaksa mengikatkan batu di perutnya bagi menahan kelaparan yang bukan kepalang.

Begitu cintanya beliau kepada Rasulullah sehingga sesiapa yang disayangi oleh nabi, beliau akan turut menyayanginya. Misalnya, beliau suka mencium Hassan dan Hussain kerana selalu melihat Rasulullah mencium kedua-dua cucu baginda itu.

Tatkala kediaman Khalifah Uthman ibn Affan dikepung pemberontak, dalam peristiwa yang dikenal sebagai al-Fitnatul Kubra (bencana besar), Abu Hurairah bersama 700 orang Muhajirin dan Ansar mengawal rumah tersebut dengan penuh taat setia yang tidak berbelah bahagi terhadap khalifah.

Pada era pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Talib, Abu Hurairah ditawar menjadi gabenor di Madinah. Bagaimanapun, beliau menolak. Ketika terjadi persengketaan antara Saidina Ali dengan seterunya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Hurairah mengambil keputusan untuk bersikap neutral.

Hinggalah era Muawiyah berkuasa, Abu Hurairah bersedia menjadi gabenor di Madinah. Bagaimanapun, terdapat versi lain mengatakan, Marwan bin Hakam merupakan orang yang memujuk Abu Hurairah bertugas sebagai pembantunya di pejabat gabenor Madinah.

Abu Hurairah menghembus nafas terakhir pada 57 atau 58 H (676-678 M) dalam usia 78 tahun di Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang amat berharga, iaitu sejumlah 5,374 hadis Nabi Muhammad SAW yang terus bersinar bak butiran mutiara yang memancarkan kilauan cemerlang hingga ke hari ini.

 RUJUKAN............

Rabu, 22 Februari 2012

Kelas Tafaquh Fiddin Guru Takmir Di Masjid Negeri Pulau Pinang

Kelas Tafaqquh Fiddin Guru Takmir di Masjid Negeri Pulau Pinang.
Pada 19/1/2012 hari  Khamis
Waktu: 9-11 pagi
Dewan Syarahan Masjid Negeri Pulau Pinang
Disampaikan oleh: S.S Dato' seri Hj Hassan b Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Pulau PinangKelas Tafaqquh Fiddin ini dibimbing oleh Sahibus Samahah Dato' Seri Hj Hassan b Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan mengupas kitab Matla'ul Badrain

Seramai 89 orang telah hadir dalam majlis Tafaqquh ini yg turut dibuka untuk orang ramai dan jabatan-jabatan kerajaan yang lain.Kelihatan peserta muslimin sedang khusyuk mendengar penjelasan dari kitab Matla'ul Badrain oleh Dato' seri Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang


Program Tafaqquh Fiddin ini berakhir dengan jamuan makan tengah hari yang rata-rata peserta memberikan komen yang baik

Selasa, 21 Februari 2012

Tatacara memohon zakat

Tatacara memohon zakat


Peraturan dibuat untuk memastikan hanya yang layak mendapat bantuan wang zakat. - gambar hiasan


SAYA ingin menanyakan satu soalan yang sekian lama bermain-main di minda, iaitu berkenaan permohonan zakat. Kenapakah saya melihat, adakalanya pusat-pusat zakat begitu sukar menyalurkan zakat?
Misalnya dalam kes saya sendiri, saya berhutang dan ingin memohon bantuan zakat. Tapi ditolak. Saya juga menyambung pelajaran dan meminta zakat, juga ditolak. Bolehkah diperjelaskan hal ini?
Jawapan
Terima kasih kerana bertanya. Hakikatnya, urusan mengagihkan zakat bukanlah semudah yang disangka. Ini kerana, wang zakat itu hendaklah diagih dengan betul dan tepat, yakni orang yang akan menerimanya hendaklah benar-benar dipastikan mereka itu memang sebenar-benarnya asnaf zakat.
Misalnya, jika dikatakan seseorang itu miskin atau fakir, maka pihak berkuasa zakat seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) perlu memastikan bahawa orang itu benar-benar miskin atau fakir sebelum diberikan bantuan.
Hal ini sudah pasti memerlukan proses siasatan yang lebih teliti dan tidaklah dilakukan secara sepintas lalu sahaja. Ini kerana, jika ditakdirkan zakat itu disalur kepada orang yang bukan asnaf, maka siapakah kelak yang akan menanggung akibatnya?
Pastilah pihak amil atau institusi zakat berkenaan yang akan dipersalahkan. Bukan sahaja di dunia bahkan di hari akhirat juga.
Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam hal ini ada menyatakan: "Harta zakat tidak boleh diberikan dengan begitu sahaja kepada setiap orang yang mengaku sebagai orang miskin, musafir, dibebani hutang atau sebagai mujahid yang berjuang di jalan Allah SWT (fisabilillah). Sebaliknya, institusi zakat dituntut untuk menyiasat kepastian pengakuan tersebut dengan cara menyoal orang yang baik dan adil dari kawasannya (misalnya jiran tetangga - penulis) yang mengerti dan memahami benar keadaan orang tersebut." (Institusi Zakat: peranan dan Tanggungjawab, hal. 81).
Atas dasar itulah, pihak institusi zakat berusaha menggubal prosedur dan tatacara pengagihan zakat. Walaupun ia kelihatan seperti menyusahkan. Namun realitinya ia adalah suatu kaedah bagi mencegah berlakunya kesilapan dan ketirisan.
Misalnya, dalam penentuan fakir dan miskin, pihak LZS dan amil kariah yang berkaitan akan turun sendiri meneliti keadaan orang berkenaan, sebelum bantuan mereka diluluskan.
Begitulah juga dalam penetapan bantuan zakat untuk fisabilillah, yang termasuk di dalamnya kalangan orang yang belajar dan menuntut ilmu.
Maka institusi zakat berusaha menyediakan garis panduan tertentu agar ia benar-benar dapat dimanfaatkan kepada khalayak yang sangat perlu dan memberi impak yang maksimum kepada penerimanya.
Maka, institusi zakat meletakkan syarat-syarat tertentu, misalnya pemohon tidak lagi menerima mana-mana biasiswa atau bantuan kewangan daripada pihak lain, pendapatan pemohon atau ibu bapanya tidak mewah (misalnya bergaji dalam skala RM5,000 ke bawah) dan sebagainya lagi.
Tujuannya, agar wang zakat yang tidak begitu besar dananya itu dapat dimanfaatkan oleh mereka yang amat memerlukan.
Begitu juga dalam hal memohon bantuan menjelaskan hutang (asnaf gharimin). Memang tidak dinafikan bahawa dalam fiqh zakat ada menyatakan, setiap orang yang berhutang atas maksud yang makruf (baik), sama ada atas keperluan diri, keluarga dan ummah umumnya, adalah boleh memohon bantuan zakat. Ia tidak pula mensyaratkan hutang itu besar atau kecil.
Namun begitu, dalam konteks realiti, pihak institusi zakat hendaklah meraikan hutang-hutang tertentu yang lebih memerlukan pembiayaan.
Misalnya, LZS banyak menyalurkan dana bagi membiayai hutang kos rawatan sakit kronik umat Islam, kerana ia amat menekan dan menghalang umat Islam daripada menjadi lebih produktif.
Apatah lagi kos rawatan hari ini juga kian meningkat, maka eloklah hal-hal seumpama ini dijadikan keutamaan, di samping LZS tidaklah mengabaikan terus hutang-hutang yang lain.
Misalnya hutang kerana belajar, hutang keperluan hidup dan termasuklah hutang-hutang institusi ummah, seperti masjid, rumah-rumah kebajikan dan sebagainya.
Hutang ah long
Dalam konteks ini, mungkin ada orang yang membuat hutang dengan ah long dan merasa marah apabila permohonan mereka ditolak. Mungkin ada orang yang berhutang dengan sesuatu pihak yang akhirnya kembali menekan kewangan mereka dengan masalah riba dan sebagainya, maka mereka marah apabila institusi zakat menolak permohonan mereka.
Hal ini sewajarnya dinilai dengan akal yang waras dan objektif. Andai kata institusi zakat melayani pinjaman dengan ah-long dan sebagainya, maka ia dilihat seolah-olah pihak zakat menggalakkan umat Islam untuk terus menjalankan pinjaman dengan pihak-pihak seperti ini, sedangkan ia bukanlah sesuatu yang baik untuk dijadikan amalan.
Ini kerana, alasannya mudah, apabila mereka sudah tidak mampu membayarnya, maka mohonlah bantuan zakat. Bukankah ini sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku.
Walau bagaimanapun, dalam aspek yang lain, pihak institusi zakat khususnya mereka yang diamanahkan menyediakan polisi dan mekanisme pengagihan wang zakat, tidaklah boleh terus kekal rigid dengan sesuatu prosedur atau peraturan yang telah dicipta.
Ini kerana, berdasarkan kaedah fiqh masalih al-mursalah iaitu menjaga kepentingan umum umat Islam, adalah penting bagi fuqaha untuk terus menggubal sesuatu peraturan yang selari dengan perkembangan zaman, dan tidak membiarkan umat Islam terus dalam kesempitan.
Dalam hal ini, Umar al-Khattab r.a misalnya, pernah menghentikan bantuan zakat kepada beberapa orang lelaki dan sahabat sedangkan mereka ini menerima zakat atas nama mualaf sejak dari zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar lagi.
Apabila ditanya, apakah alasan Umar menghentikannya, dengan mudah Umar menyatakan (kira-kiranya): "Dahulu mereka diberikan zakat, kerana kedudukan Islam masih lagi lemah dan diharapkan mereka melindungi Islam. Kini, Islam telah kuat dan tidak perlulah lagi mereka diberikan zakat untuk tujuan tersebut."
Hal ini ada dibahaskan panjang lebar di dalam kitab Hukum Zakat oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, iaitu di dalam sub bab 'Apakah bahagian golongan mualaf ini hilang setelah Rasulullah SAW wafat? pada halaman 568-570.
Oleh itu, pihak berkuasa zakat perlu sentiasa cakna dengan perubahan sosio-ekonomi dalam negara, agar prosedur yang digubal tidak pula ketinggalan zaman dan jumlah bantuan zakat yang disalurkan pula tidaklah bersifat cukup-cukup makan.
Ini kerana, menurut fuqaha, zakat adalah bertujuan membantu sesama umat Islam yang memerlukan dan membebaskan diri mereka daripada belenggu yang menyekat kebebasan dan mengekang mereka untuk hidup dalam keselesaan.
Bahkan Nabi Muhammad SAW juga amat menegah jika harta zakat tidak diagihkan dengan sempurna, kerana ia boleh menyebabkan dosa. Sabda Nabi SAW: Sesiapa yang telah kami lantik sebagai amil zakat, kemudian dia menyembunyikan sebatang jarum penjahit atau benda lain yang lebih berharga daripada (pengetahuan) kami, maka perbuatan itu merupakan satu pengkhianatan yang akan dituntut tanggungjawabnya pada hari kiamat. (riwayat Muslim dan Abu Daud).
Kesimpulannya, tatacara dan prosedur permohonan zakat bukanlah bertujuan menyukarkan permohonan zakat.
Namun, ia adalah suatu kaedah yang diizinkan syarak demi menjamin agihan yang tepat, saksama dan berkesan.

SUMBER..........

Isnin, 20 Februari 2012

BAHAYA MURTAD DAN GERAKAN MEMURTADKAN UMAT ISLAM OLEH Y.B DATO HASSAN ALI DAN TANSRI HARUSSANI-1900 ORANG TELAH HADIR DI MASJID TERAPUNG TANJUNG BUNGAH

DO MODERATORKAN OLEH SAUDARA HAFIZ NORDIN
MUSLIMIN MUSLIMAT TURUT HADIR SAMA DALAM FORUM INI
PANEL-PANEL MENGELUARKAN FAKTA-FAKTA YANG BERNAS
SESI SOAL JAWAB YANG HANGAT

BERSAMA DATO' HASSAN ALI

BERSAMA S.S TANSRI HARUSSANI MUFTI PERAK

HADIRIN MELIMPAH KELUAR MENDENGAR PENJELASAN TENTANG ISU MURTAD

Ahad, 19 Februari 2012

Berselawat lebih utama

Berselawat lebih utama

SAYA keliru sama ada lebih baik kita bersedekah al-Fatihah ke atas nabi SAW atau berselawat ke atas baginda.

JAWAPAN

Pastinya berselawat ke atas baginda adalah lebih utama berbanding bersedekah fatihah. Ini kerana perintah berselawat ke atas baginda jelas dalam al-Quran.
Allah SWT dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas baginda. Yang demikian jelas dalam firman Allah SWT yang bermaksud: Allah dan malaikat-Nya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. (al-Ahzab: 56)
Imam al-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, selawat dalam ayat ini bermaksud 'memberkati'.

Dengan kata lain, Allah SWT dan para malaikat mengucapkan keberkatan ke atas baginda Rasulullah SAW.
Selepas turun ayat ini baginda membacakannya kepada para sahabat, di antara sahabat ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah ucapan Salam ke atas tuan telah kami ketahui, bagaimana pula dengan ucapan selawat? Lantas baginda mengajarkan mereka mengenai selawat: Allahumma solli 'Ala Muhammad wa 'ali Muhammad wa baarik 'ala Ibrahim wa 'ala 'Ali Ibrahim, innaka hamidun majid.
Ada juga yang menamakan selawat ini dengan selawat ibrahimiyyah. Berdasarkan riwayat, ada beberapa bentuk selawat yang lain diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada ketika diajukan soalan berkaitan dengan selawat.

Namun selawat ibrahimiyyah dibaca dalam solat selain daripada selawat ke atas baginda yang ringkas. Perlu juga diingat bahawa selawat yang diucapkan dalam solat adalah rukun dalam solat, tanpanya tidak sah solat.
Namun selawat yang wajib dalam solat telah melepaskan kita daripada kewajipan selawat. Ini kerana di kalangan ulama yang berpendirian selawat yang diperintahkan Allah ke atas orang yang beriman adalah wajib, dikira berdosa bagi mereka yang tidak berselawat ke atas baginda.

Dengan demikian selawat keatas baginda di luar solat adalah sunat yang sangat dituntut. Mereka yang banyak berselawat pastinya akan dapat merasakan kehebatan Dan keberkatan selawat ke atas baginda.
Selawat ke atas baginda SAW adalah suatu yang tidak wajar diabaikan, sedang Allah SWT dan para malaikat sentiasa bahkan berterusan akan berselawat ke atas baginda, iaitu mengucapkan keberkatan ke atas baginda.

Di dalam kitab-kitab hadis, para ulama mensyarahkan bahawa jika selawat daripada Allah SWT maksudnya, puji-pujian. Jika selawat itu daripada para malaikat adalah bermaksud doa.
Di antara kelebihan dan keutamaan selawat ke atas baginda dapat dilihat melalui beberapa hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

 "Sesiapa yang berselawat ke atas aku di pagi hari sebanyak 10 kali dan di kala petang 10 kali maka dia akan beroleh syafaatku. (riwayat al-Tabraniy)
 "Orang yang paling utama bagiku di hari kiamat adalah orang yang banyak selawatnya ke atas aku". (riwayat al-Tirmidzi dan Ibn Hibban)
 "Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali dan dihapuskan baginya 10 kesalahan dan diangkat 10 darjat. (riwayat Ahmad)

Banyak lagi riwayat yang menyebut kelebihan berselawat ke atas baginda yang tidak sempat disebut di sini.
Namun sebagai seorang Muslim yang inginkan cinta Rasulullah SAW pastinya akan banyak berselawat ke atas baginda. Mustahil bagi akal apabila mengaku cinta tetapi tidak disebut dan disuburkan cinta tersebut dengan berselawat.

Saya yakin sesungguhnya mereka yang membanyakkan selawat ke atas baginda dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tidak berbelah bagi ke atas baginda akan melayakkan diri untuk beroleh syafaat Rasulullah SAW.

Saya juga ada membaca beberapa riwayat yang menyebut bahawa selawat dan salam yang diucapkan oleh seseorang ke atas baginda SAW akan disampaikan oleh malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam dan sejahtera yang diucapkan oleh seseorang kepada baginda SAW.
Bayangkan, hari ini kalau ada di antara kita yang berselawat ke atas Rasulullah SAW kemudian selawat dan salam itu disampaikan oleh malaikat kepada nabi SAW, indahnya hari tersebut.
Maka bagi beroleh keberkatan hidup Dan kasih sayang Allah SWT maka memperbanyakkan selawat seharusnya menjadi rutin dalam diari kehidupan seharian.
Beruntunglah mereka yang membanyakkan selawat ke atas baginda dan rugilah mereka yang mengabai dan melengahkan selawat ke atas baginda SAW.


rujukan.......

Jumaat, 17 Februari 2012

Faktor perceraianPENDEDAHAN Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Othman Mustapha, menerusi kajian yang dibuat pada 2008, mendapati wujudnya potensi tinggi berlakunya perceraian dalam usia perkahwinan 10 tahun ke bawah.

Dalam kajian pada 2007 pula, Jakim mendapati 32.2 peratus perkahwinan untuk tempoh lima tahun pertama mengalami perceraian dan bagi tempoh enam hingga 10 tahun pula mendapati 27.7 peratus bercerai.

Ini bererti tempoh 10 tahun pertama adalah paling kritikal kerana 59.9 peratus pasangan berakhir dengan perceraian.
Berdasarkan rekod 2009, 135,136 perkahwinan didaftarkan manakala 27,116 kes perceraian pula direkodkan.

Di negara kita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) diwujudkan bagi menjaga kebajikan wanita supaya tidak teraniaya, tertindas, ketinggalan dan seumpamanya.

Namun, melihat keadaan semasa di negara kita pada masa kini, mungkin tiba masanya kita memikirkan sebuah badan khas untuk membantu lelaki yang kelihatan semakin pudar keupayaan mereka.

Allah SWT menciptakan isi dunia ini berpasangan supaya mereka saling bekerjasama memakmurkan dunia sesuai dengan fitrah mereka.

Namun, jumlah wanita lebih ramai memenuhi institusi pengajian tinggi dan seterusnya semakin banyak menguasai jawatan dalam bidang pekerjaan.
Pendidikan dalam rumah tangga semakin terhakis, satu puncanya adalah apabila wanita semakin ramai diperlukan untuk keluar bekerja sedangkan lelaki pula gagal menampung keperluan membantu dalam pendidikan anak.

Dalam kata mudahnya, dunia pekerjaan kini memerlukan bantuan wanita untuk terus bergerak tetapi dunia rumah tangga memerlukan bantuan lelaki untuk terus harmoni.

Apabila wanita kelihatan berjaya menampung keperluan dunia pekerjaan, tentu kemampuannya mengurus isi rumah tangga menyusut, ketika itulah peranan lelaki diperlukan tapi sedikit malang apabila lelaki terus terkebelakang.

Di dunia kerjaya mereka menyusut, di dalam rumah tangga mereka sering gagal menampung ruang kosong ditinggalkan isteri yang bekerja.

Hasilnya pergolakan pasti berlaku, rumah tangga berantakan, anak pasti terkena impak negatif dan seterusnya mendasar di dalam jiwa mereka sehingga dewasa.

Lebih buruk jika impak itu merosak jiwanya dan menjadikan anak berkenaan sebagai pembuli di sekolah, ‘virus’ di universiti, sampah dalam masyarakat dan pencipta masalah dalam negara.

Allah SWT menyebut dalam surah Al-Nisa, ayat 43, bahawasanya: “Lelaki itu adalah ketua ke atas wanita disebabkan kerana kurniaan yang diberikan kepada mereka dan disebabkan nafkah yang mereka berikan.” Jelas daripada ayat di atas, Allah melantik lelaki selaku ketua dan pemutus keputusan di dalam sesebuah rumah tangga berdasarkan dua sebab utama iaitu, kelebihan fizikal mereka dan, tanggungjawab mereka selaku pencari nafkah untuk keluarga.

Nescaya, kalau kedua-dua itu tidak disempurnakan dengan baik, pasti masalah akan berputik satu demi satu, ketidakpuasan hati akan menjelma hari demi hari, kehidupan akan berubah kepada seribu satu macam jenis masalah hingga berakhir dengan perceraian dan anak bermasalah.

Kerana itu keharmonian keluarga sangat penting dalam Islam dan Rasulullah SAW mengatakan, krisis dalam keluarga boleh ‘menghakis’ agama kerana ia punca kepada masalah lebih besar dalam masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda: “Wahai sahabatku, mahukah kamu aku khabarkan satu amalan yang lebih besar fadilatnya berbanding puasa (sunat), sedekah (sunat) dan solat (sunat)?” Maka Abu Darda’ menjawab: “Ya, Rasulullah.” Baginda membalas: “Itulah mendamaikan perbalahan dalam keluarga dan masyarakat.” (Riwayat Al-Tirmidhi Abu Daud) Rasulullah turut menyatakan bahawasanya: “Kerosakan dalam hubungan rumah tangga, kaum kerabat dan organisasi masyarakat akan menghakis (ketaatan dalam agama).” (Riwayat Ahmad dan Tirmidhi: Hadis Hasan) Apabila wanita sudah bekerja dan berpendapatan sendiri, mereka tiada lagi punyai masalah untuk bercerai, hasilnya berdasarkan kajian, ‘trend’ perceraian bagi tempoh 1998-2002 menunjukkan hampir 70 peratus kes perceraian di Kelantan, Johor dan Terengganu dipohon oleh wanita (isteri).

Di beberapa negeri lain pula menyaksikan lebih 50 peratus wanita sebagai plaintif dalam kes perceraian.

Allah Maha Mengetahui wanita dan emosinya, ia satu perkara fitrah, justeru, kuasa cerai diberikan kepada suami.

Namun, isteri masih mempunyai kuasa untuk memohon melalui mahkamah apabila mereka benar-benar mempunyai kes dan sebab yang utuh di sisi syarak.

Fakta yang diberikan di atas menyokongnya, ia juga sekali gus menunjukkan kegagalan lelaki.

Artikel ini bukan bertujuan menyalahkan sesiapa, cuma mengajak kita berfikir sejenak kepada kelemahan lelaki dalam memainkan peranannya yang dianugerahkan oleh Allah, iaitu sebagai ketua keluarga.

Ia adalah satu tugas dan amanah yang datang dengan tanggungjawab dan peranan.

Tanggungjawab sebesar itu memerlukan ilmu dan kredibiliti secukupnya untuk bertindak selaku pemutus keputusan di dalam rumah tangga.

Keputusan dibuat pula mestilah rasional dan boleh diterima oleh ahli rumah, khususnya isteri, sama seperti sifat seorang hakim di dalam mahkamah, selain hakim, peguam bela dan pendakwa juga pakar di dalam bidang undang-undang, namun ia perlukan seorang pemutus keputusan.

Itulah sebaik-baik cara yang Allah SWT ajarkan untuk manusia, mereka perlukan pemimpin yang tidak mudah terpengaruh dengan emosi, tetapi lebih tumpu kepada rasional dalam membuat keputusan.

Berdasarkan ayat surah al-Nisa tadi, Allah melantik lelaki dan Allah Maha Mengetahui setiap kelemahan dan kelebihan makhluk yang diciptakan-Nya.

Hari ini, dengan segala kecukupan peralatan dan fizikal yang ada pada lelaki, semakin ramai menyalahgunakan kemudahan fizikal.

Kelebihan digunakan untuk menjadi penjenayah tegar, tenaga fizikal digunakan untuk ‘merempit’ dan menunjuk kekuatan dengan bergaduh dan tidak ketinggalan juga sebahagiannya diguna untuk mendera anak, isteri dan wanita lain.

Minda logik dan kurang emosi yang dianugerahkan Allah SWT digunakan untuk ‘menjustifikasikan’ segala kelalaian, menghiburkan diri apabila ditimpa kegagalan, padahal tiada usaha secukupnya dilaksanakan.

Akhirnya, semakin ramai lelaki gagal menggalas tugas ketua keluarga lantaran mendorongnya untuk terus mendesak isteri mengambil alih sebahagian tugasannya yang akhirnya menjadi punca kepada ‘rumahku nerakaku’.

Mungkin dengan sebab itu, kita kini memerlukan satu agensi khusus untuk melindungi lelaki sebagaimana peranan KPWKM yang melindungi wanita.

Kita sedar tabiat lelaki tidak suka dinasihati kecuali mereka yang datang meminta, tidak seperti wanita yang mudah menerima nasihat.

Justeru, adakah jika kementerian seperti ini diwujudkan, ia boleh mengubah situasi buruk yang melanda? Apapun, pemimpin negara dan semua pihak berkuasa memerlukan kaedah dan strategi lebih jelas dan berkesan bagaimana untuk kembali memperkasakan lelaki daripada aspek iman, ilmu, jiwa dan minda supaya mereka kembali menjalankan tanggungjawab dan bukan sibuk menjual ‘ubat kuat’ dan ‘tahan lasak’.

Tanpa pelan bertindak yang jelas dan jitu, krisis lebih buruk akan berlaku kepada lelaki, khususnya di negara kita.

Sudah tentu perkara pertama adalah mengembalikan mereka kepada fitrah mereka, membawa lelaki kepada agama kerana semua itu bakal mempengaruhi isteri dan anak mereka.

RUJUKAN............

Khamis, 16 Februari 2012

Dakwah Nabi Nuh penuh cabaran

Dakwah Nabi Nuh penuh cabaran


Cabaran dan tentangan dalam kerja dakwah adalah sunnatullah yang turut berlaku pada para nabi sebelum kita. - Gambar hiasanFIRMAN Allah SWT: Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, Dan melakukan tipu-daya yang amat besar.
Dan mereka berkata: Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. (Nuh: 21-24)

Mukadimah

Allah SWT menceritakan tentang Nabi Nuh a.d bahawa baginda mengaku kepada Tuhan Yang Maha Esa Mengetahui dan tidak tersembunyi satu zarah pun dari pengetahuan-Nya bahawa setelah menggunakan segala media dan cara yang kadang-kadang merangkumi dorongan, peringatan dan sebagainya, kaumnya tetap melakukan pendustaan dan penderhakaan dan mengikut hamba-hamba dunia yang lalai terhadap perintah Tuhan, bahkan terpedaya dengan harta dan anak.
Mereka mengatakan: "Janganlah kita meninggalkan tuhan-tuhan yang disembah oleh kita dan sesuatu yang disembah oleh nenek moyang kita terdahulu."
Tidak menghairankan jika berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai manusia sehingga berdoalah Nabi Nuh a.s kepada Tuhannya agar ditimpa kecelakaan ke atas mereka: "Ya Tuhanku! Hinakanlah kaum yang zalim itu, dan janganlah Engkau tambah mereka selain kesesatan."

Firman Allah SWT: Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka.

Al-Mawardi memetik pendapat ahli tafsir yang berkata: Bahawa Nabi Nuh a.s. hidup selama 950 tahun berdakwah kepada kaumnya sedangkan mereka berterusan dengan kufur dan derhaka.
Seterusnya Ibn Abbas berkata: Nabi Nuh mengharapkan agar anak yang lahir daripada bapa mengikut agamanya. Tetapi malangnya sehingga sampai kurun ke-7, mereka masih berdegil.
Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan berlakulah taufan serta bah besar. Nabi Nuh hidup selepas taufan selama 60 tahun sehingga membiaklah keturunan manusia.
Al-Hasan berkata: Kaum Nuh bercucuk tanam dua kali sebulan.

Berkenaan ayat ini seolah-olah menggambarkan kepada kita betapa peritnya menyampaikan risalah Allah lebih-lebih lagi kepada penentangnya secara terang-terangan mengingkari dan memusuhinya.
Dengan sebab itu tidak hairan bila dibaca sirah dan sejarah para nabi dan rasul yang menghadapi pelbagai tribulasi sehingga ada yang terbunuh dipukul, didera, di azab dan diseksa.


Tidak kurang pula yang terpaksa berhijrah untuk mempertahankan agamanya serta meninggikan syiar agama Islam.

Firman Allah SWT: Dan melakukan tipu daya yang amat besar.
Iaitu tipu daya yang begitu dahsyat dan kalimah yang digunakan menggambarkan amat besar jenayah maksiat mereka.

Ada dua pendapat:

n Apa yang mereka sekutukannya dengan Allah daripada isteri dan juga anak seperti pendapat al-Kalbi.
n Ucapan pemimpin mereka terhadap pengikut mereka menggesa supaya tidak meninggalkan tuhan-tuhan seperti wuddan dan suwa'. Inilah pendapat Muqatil.

Sifat manusia apatah lagi yang berada di lembah maksiat amat mudah melakukan dosa. Justeru, keperluan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dengan istighfar serta menginsafi dosa-dosa yang lalu seterusnya menjadikan muhasabah sebagai keperluan utama dalam hidup sudah pasti membuahkan natijah yang baik dan dapat mencapai mardhatillah.

Al-Maraghi berkata: Mereka mengadakan tipu daya yang besar sehingga mereka sanggup memperdayakan agama dan memalingkan manusia daripadanya dengan pelbagai cara serta bercita-cita mencelakakan Nabi Nuh a.s.

Firman Allah SWT: Dan mereka berkata: Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr.

Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibn al-Mundhir dan Ibn Mardawayh, daripada Ibn Abbas yang berkata: Berhala-berhala ini kemudiannya menjadi berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Arab.

Wadd berhala yang disembah oleh Bani Kalb, Suwa' berhala Bani Hudail, Yaguth berhala Bani Ghutayf yang tinggal di kawasan pinggiran Saba', Ya'uq berhala Bani Hamdan dan nasr berhala Bani Himyar Ali Dhu'l Killa.
Berhala-berhala sembahan orang Arab


Sementara itu, terdapat berhala-berhala lain yang disembah oleh beberapa kaum:
Lata: Berhala Bani Thaqif di Taif.
'Uzza: Berhala Bani Sulaym, Ghatafan dan Jusham.
Manat: Berhala Khuza'ah di Qudayd.
Isaf: Berhala penduduk Mekah.
Na'ilah: Berhala penduduk Mekah.
Hubal: Berhala penduduk Mekah dan ia merupakan berhala yang paling dimuliakan oleh mereka. Oleh sebab itu, ia diletakkan di atas Kaabah.

Berhala-berhala yang disebutkan di atas bukanlah berhala yang menjadi sembahan mereka tetapi maksud di sini adalah mereka mengambil nama-nama ini untuk dijadikan sebagai nama-nama berhala mereka. (lihat Tafsir Ibn Kathir 8/302)

Syed Qutub berkata: Itulah tuhan besar yang terus disembah pada zaman jahiliah selepas mereka hingga zaman kerasulan Muhammad SAW. Demikianlah pemimpin yang sesat dan menyesatkan itu membina pelbagai berhala dalam rupa bentuk dan pelbagai nama mengikut kecintaan dan kegilaan yang wujud dalam masyarakat jahiliah.

Mereka mengumpulkan pengikut dan berbangga dengan berhala mereka serta terus berada dalam kesesatan.
Firman Allah SWT: Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

Ibn al-Jauzi berkata: Ada dua tafsiran ulama:
n Berhala-berhala telah menyesatkan ramai manusia dengan menyembahnya.
n Pembesar mereka telah menyesatkan ramai manusia.
Al-Mawardi berkata: Berkenaan dengan orang zalim menjadi bertambah sesat ada dua tafsiran:
n Kecuali dengan azab. Inilah pendapat Ibn Bahr.
n Kecuali fitnah dengan harta dan anak.

Ibn Kathir berkata: Iaitu semua berhala yang mereka sembah telah banyak menyesatkan orang ramai.
Sembahan berhala itu masih lagi berlanjutan sehingga zaman sekarang ini seperti terdapat di negeri Arab dan selain Arab serta seluruh lapisan manusia.

Syed Qutub berkata: Sebagaimana yang dilakukan oleh setiap pemimpin yang sesat meminta orang ramai menyembah berhala seperti batu, tokoh dan ideologi semuanya mempunyai tujuan yang sama iaitu menghalang dakwah Allah SWT dan menjauhkan orang ramai dan para pendakwah dengan pelbagai tipu daya yang besar.

Penutup

Di sini terdetiklah dalam hati Nabi Nuh a.s. untuk berdoa kepada Allah SWT: "Dan janganlah Engkau tambahkan sesuatu kepada orang-orang yang zalim selain kesesatan."

Itulah doa yang terbit daripada hati rasul yang berjuang sekian lama, menderita sekian banyak dan berusaha dengan segala cara dan akhirnya sedar tiada kebajikan dalam hati manusia yang zalim, pelampau dan degil.
Kisah ini sedikit sebanyak mengajar kita betapa pendakwah sentiasa menghadapi pelbagai tribulasi dan ujian dalam menyampaikan risalah Allah SWT.

Justeru, sewajarnya sentiasa bergantung kepada Allah, solat, berdoa, beriltizam dan membina jaringan hubungan ukhuwah Islamiah sesama pendakwah dan juga mereka yang mempunyai kuasa dan ilmu.


RUJUKAN...........

Selasa, 14 Februari 2012

Isnin, 13 Februari 2012

TAZKIRAH BERSAMA LEMBAGA KEBAJIKAN PEREMPUAN ISLAM NEGERI PULAU PINANGPada jam kira-kira 4:00 petang, Ahad, 27 Mac 1927, maka berkumpullah orang-orang Melayu yang terdiri daripada cerdik pandai dan hartawan pada masa itu di rumah seorang hartawan Melayu, iaitu Tuan Mohamad Ariff Tajuddin yang lebih terkenal dengan nama Mohamad Ariff yang mana rumah beliau terletak di Jalan Hatin, Pulau Pinang. Sekarang, tapak tersebut dijadikan rumah kediaman Guru-Guru Sekolah Sri Tanjong berhadapan dengan Masjid Jalan Hatin.Gambar: Tapak tanah bekas rumah Allahyarham Tuan Haji Mohamad Ariff Tajuddin; suatu perhimpunan cerdik pandai dan hartawan Melayu diadakan pada 27 Mac 1927 untuk mengasaskan penubuhan Penang Malay Association (PMA) atau Persatuan Melayu Pulau Pinang (PEMENANG)


Perhimpunan pada hari tersebut telah membincangkan tentang cadangan untuk mengadakan sebuah persatuan bagi menjaga kepentingan bangsa Melayu dan agama Islam di bawah penjajahan British.


Dalam perjumpaan tersebut, maka kata sepakat telah pun dicapai untuk menubuhkan sebuah Persatuan yang diberi nama Penang Malay Association (P.M.A.) atau Persatuan Melayu Pulau Pinang (PEMENANG).

Setelah undang-undang persatuan digubal dan diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan, maka Mesyuarat Agung Persatuan yang pertama yang diadakan pada 9 Mei 1927. Beberapa kenamaan telah dilantik seperti nama yang tersebut di bawah untuk menjadi Anggota Pertama untuk mentadbirkan PEMENANG.


Yang Di Pertua : Dr A.O. Merican

Naib Yang Di Pertua : Tuan Mohamad Raus Bin Chik
Tuan M Z Merican
Tuan Mohamad Jashim Bin Iskandar
Setiausaha : Dr Kamil Mohd Ariff

Bendahari : Tuan M N Merican

Ahli-Ahli Jawatankuasa : Tuan A Abdullah

Tuan M S Ariffin
Tuan U M Bakar
Tuan C M Che Din (C M Hashim)
Tuan Hj Murshid
Tuan Mohamad Hussain
Tuan T Nyak Puteh
Tuan S Mohamad Thambi
Pemeriksa Kira-Kira : Tuan C Mohamad Ismail
Tuan Kapt Baba Ahmad


Gambar: Ahli-ahli pengasas Penang Malay Organization bergambar pada Mesyuarat Agung Pertama pada 9 Mei 1927. Gambar ini diambil di hadapan Masjin Jalan Hatin, Pulau Pinang.


Persatuan Melayu semasa diluluskan pendaftarannya telah diberi pengecualian pendaftaran (exempt Society) oleh kerajaan ketika itu.


Penaung-Penaung Persatuan yang dilantik semasa penubuhannya ialah:(1) Gabenor Negeri-Negeri Selat, Sir Hugh Clifford

(2) Sri Paduka Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar
(3) Regent Negeri Kedah, Yang Amat Mulia Tengku Ibrahim


Persatuan Melayu Pulau Pinang semasa ditubuhkan meliputi tanah besar Seberang Perai dan Dinding oleh jajahan Pulau Pinang ketika itu termasuk Dinding dan Pangkor di negeri Perak.


Jasa Persatuan Melayu Pulau Pinang yang menjadi ingatan sejarah sehingga hari ini ialah dengan mengemukakan satu memorandum kepada pihak yang berkuasa Kerajaan British untuk mewujudkan tanah simpanan Melayu di Pulau Pinang. Tiga orang pemimpin yang ditugaskan merangka memorandum tersebut ialah Dr Kamil Mohamad Ariff, Kapten Mohamed Noor Bin Mohamed dan Kapten Syed Salleh Al Sagoff. Setelah Memorandum mi dikemukakan oleh Persatuan Melayu Pulau Pinang kepada Kerajaan British, peruntukan sebanyak $40,000/= telah diluluskan untuk membeli sebidang tanah di Kampong Melayu, Air Itam, Pulau Pinang untuk dikhaskan sebagai tanah simpanan Melayu. Barang diingati bahawa inilah satu-satunya Tanah Simpanan Melayu yang dikhaskan dalam sebuah Tanah Jajahan British (British Straits Settlement) dan tanah ini masih kekal sehingga hari ini.


Gambar: Dari kiri: Tuan Kapten Syed Salleh Al Sagoff, Tuan Dr. Kamil Mohamad Ariff dan Tuan Kapten Mohamed Noor bin Mohamed


Semasa zaman pemerintahan Jepun, kegiatan-kegiatan Persatuan Melayu tidaklah aktif. Selepas Perang Dunia Kedua, iaitu pemerintahan semula penjajah British di Malaya pada tahun 1945, Persatuan Melayu Pulau Pinang bergerak semula dan cergas dalam kegiatannya. Ketika inilah semangat menentang penjajahan memuncak di seluruh negara. Persatuan Melayu telah mengambil peranan yang penting bagi meniup semangat orang-orang Melayu Pulau Pinang bersama-sama dengan orang-orang Melayu seluruh negara untuk menyedari pentingnya menentang penjajahan dan bersedia untuk berkerajaan sendiri dan seterusnya mencapai kemerdekaan untuk negara.


Kebangkitan semangat orang-orang Melayu ketika itu bertambah lagi oleh kerana kesilapan (blunder) Kerajaan British menerusi wakilnya yang bernama Sir Harold Mac Michael yang ditugas oleh Baginda King George VI untuk membawa satu perjanjian yang dinamakan Treaty Mac Michael bagi mendapat tandatangan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang bermaksud untuk menakluk Malaya dan menurunkan taraf-taraf Raja-Raja Melayu kepada taraf Kadi sahaja yang akan hanya menjaga Hal Ehwal Agama dan adat istiadat Melayu.
SUMBER.....

Jumaat, 10 Februari 2012

Beri kuasa penuh kepada mufti

Beri kuasa penuh kepada mufti


Hassan Ahmad gembira bersama sijil anugerah yang diterimanya pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2012 di Masjid Putra, Putrajaya, baru-baru ini.SAYA mengucapkan setinggi tahniah kepada penerima anugerah Perdana Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 2012 iaitu Datuk Seri Hassan Ahmad yang juga Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Saya amat mengenali Hassan yang merupakan tokoh yang tidak asing lagi di bidang kefatwaan di Malaysia. Malah beliau juga mempunyai ramai anak murid yang dididiknya sewaktu bergelar seorang pensyarah.

Walaupun saya sendiri tidak pernah belajar secara formal dengan Hassan namun saya banyak mengambil pengajaran daripada setiap patah perkataan yang keluar daripada beliau.
Beliau adalah seorang tokoh yang lahir daripada keluarga beragama dan sentiasa komited memartabatkan undang-undang syariah di Malaysia khususnya Pulau Pinang.
Anugerah yang diberikan kepada beliau itu merupakan pengiktirafan kepada institusi mufti dan kefatwaan di Malaysia dan merupakan isyarat daripada pihak Kerajaan agar institusi fatwa ini perlu lebih mantap bergerak dan menjadi tunjang kepada pemerkasaan undang-undang Islam.
Fatwa adalah mekanisme pembinaan perundangan Islam yang wujud sejak zaman Rasulullah lagi.
Institusi fatwa mula berkembang dengan pesat semasa pemerintahan Umawiyah, Abasiyah dan Uthmaniyah.

Pada ketika itu mufti bukan sahaja bertindak sebagai penasihat dalam bidang hukum syarak tetapi terlibat secara langsung membantu Kadi menyelesaikan kes-kes di mahkamah.
Fatwa bukan sahaja menjadi pembimbing kepada rakyat dan masyarakat tetapi dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan tanggungjawab oleh pemerintah.

Apabila Tanah Melayu (ketika itu) mencapai kemerdekaan, penentuan perkara mengenai hukum syarak dan doktrin Islam dikekalkan di bawah kuasa negeri.

Ia bukan suatu perkara yang diperolehi daripada Perlembagaan Persekutuan tetapi telah diamalkan sejak zaman Kesultanan Melayu lagi.

Dalam hal ini, pemerintah merujuk kepada para ulama untuk mendapatkan fatwa atas apa jua persoalan yang belum diputuskan secara definitif ataupun perkara yang menimbulkan pertikaian dalam sudut hukum syarak.

Dalam konteks Malaysia ketika ini Akta dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam memperuntukkan kedudukan dan peranan mufti sebagai penasihat utama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu.
Umpamanya seksyen 33 Akta Pebtadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 menyatakan mufti hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan semua perkara hukum syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di Wilayah-Wilayah Persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Akta tersebut.

Seiring dengan peredaran zaman yang memerlukan penyelesaian daripada sudut hukum syarak terhadap perkara-perkara yang semakin hari semakin kompleks, peranan mufti ini perlulah dipertingkat dan diperkasa juga dari masa ke semasa.
Mufti hendaklah bebas memberi nasihat dan membuat teguran kepada mana-mana pihak termasuk kerajaan dan bukan kerajaan.

Adalah amat aneh ketika ini beberapa agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan membuat pelbagai teguran sehingga mencampuri urusan agama Islam sedangkan teguran dari pihak mufti seperti tidak diendahkan sahaja.

Mufti juga mesti dibebaskan daripada sebarang tekanan dan pengaruh politik atau individu tertentu.
Sehingga hari ini terdapat beberapa negeri telah menaiktaraf jawatan mufti setaraf Exco Kerajaan Negeri walaupun mufti tersebut tidak duduk sebagai ahli permesyuaratan negeri.

Sebagai ulul amri semua institusi agama diletakkan terus di bawah Yang di-Pertuan Agong dan Raja Raja Melayu termasuklah mufti. Ahli politik dan pihak kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mencampuri urusan mufti khususnya di dalam menggarap sesuatu fatwa bagi menjamin segala fatwa, dasar atau pandangan berkaitan agama Islam dan hukum syarak bebas sama sekali dari unsur dan pengaruh politik.

Fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri tidak perlu lagi dibincangkan oleh pihak Kerajaan untuk tujuan pewartaaan. Hal yang demikian pernah beberapa kali berlaku dan perkara sebegini hendaklah dielakkan dari terus berlaku.

RUJUKAN.....................

Khamis, 9 Februari 2012

Jangan jadi Abu Lahab 'sambut' Maulid

Jangan jadi Abu Lahab 'sambut' Maulid


Golongan muslimat menyiapkan juadah untuk jamuan di Masjid An-Nur, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor, baru-baru ini.


KEPUTERAAN bayi yang diberi nama, Muhammad bukan sahaja disambut dengan penuh kegembiraan oleh ibu bapanya, Abdullah bin Abdul Mutalib dan Aminah binti Wahb tetapi juga sanak saudara termasuk Abu Lahab.

Kegembiraan Abu Lahab iaitu bapa saudara Nabi Muhammad itu terbukti apabila dia memerdekakan hambanya, Suaibah.
Namun, semua itu tidak bermakna kerana Abu Lahab enggan menerima dan menyahut seruan Rasulullah SAW supaya memeluk Islam sehinggalah dia mati dalam kufur.

"Sebab itu, kita jangan jadi seperti Abu Lahab. Dia antara orang yang merai dan paling gembira dengan kelahiran nabi SAW tetapi dia mengingkari seruan baginda.
"Apabila nabi SAW menyeru penduduk Mekah memeluk Islam di atas Bukit Safa, maka Abu Lahablah yang mencela baginda sehingga Allah menurunkan surah al-Masad," kata Dr. Mohd. Sukki Othman.

Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia itu berkata demikian dalam ceramah Maulidur Rasul di Masjid An-Nur di Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor, Ahad lalu.

Mohd. Sukki berkata, menyambut maulid tidak cukup hanya dengan mengadakan perarakan atau berselawat ke atas junjungan nabi SAW.
"Tidak ada gunanya seseorang itu paling kuat suaranya semasa berselawat atau paling banyak keluar peluh semasa berarak tetapi tidak menunaikan solat zuhur.

"Sebaliknya, asas dalam memahami sunnah Rasulullah SAW adalah melalui ilmu. Malam ini kita menghidupkan sunnah baginda yang wajib iaitu menuntut ilmu," jelas beliau.
Mohd. Sukki menegaskan, untuk menjadi umat Islam yang mencontohi akhlak dan peribadi Rasulullah memerlukan kepada tiga syarat.

Ini dijelaskan menerusi firman Allah yang bermaksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). (al-Ahzaab: 21)

Syarat yang pertama, kata beliau adalah seseorang itu mesti sentiasa mengharapkan keredaan Allah iaitu beriman kepada Allah.

Syarat kedua, orang yang mengharapkan hari akhirat. Ia bermaksud perlu beriman kepada Rasulullah lalu melaksanakan sunnah baginda.

"Syarat ketiga adalah kena ingat Allah banyak-banyak pada setiap keadaan walau di mana kita berada.
"Sebab itu, ada hadis yang menyebut, seseorang Mukmin itu tidak melakukan zina jika dia beriman. Apabila ada iman, hati kita akan sentiasa mengingat Allah dan juga rasul-Nya," jelas beliau.
Pada masa yang sama, Mohd. Sukki juga mengajak para remaja agar menghayati sirah nabi SAW agar menjadi umat Islam yang berkualiti.

Katanya, pada zaman remaja baginda, hiburannya lebih dahsyat kerana ketika itu adalah zaman jahiliah.

Namun, jelas beliau, Rasulullah sentiasa menjauhi tempat-tempat hiburan sedemikian selain Allah memelihara diri baginda daripada menjejak kaki ke sana.
"Ringkas kata, di pusat-pusat hiburan yang melampaui batas ini banyak berlaku perkara mungkar.
"Sebab itu, kalau mahu menjadi remaja Muslim yang berkualiti jangan masuk ke pusat-pusat hiburan yang tersebut," katanya.

Untuk itu, menurut Mohd. Sukki, masjid dan surau perlu mengubah pendekatan agar bersikap mesra kepada semua golongan.

"Masjid tidak boleh hanya mesra kepada golongan orang pencen, sebaliknya perlu memikirkan cara bagaimana menarik minat golongan remaja dan anak-anak datang dan solat jemaah di masjid.
"Jangan pula apabila kanak-kanak datang mereka sentiasa dimarahi. Sepatutnya, masjid memberi peluang dan ruang untuk mereka agar mengimarahkan lagi program dan aktiviti di rumah Allah ini," tambahnya.

Ceramah kira-kira satu jam setengah itu dihadiri oleh lebih 300 jemaah. Turut hadir, Nazir masjid, Harun Abd. Rahman.
Para jemaah kemudiannya disajikan jamuan mee kari yang disediakan secara bergotong-royong oleh kaum muslimat.

RUJUKAN...............

Rabu, 8 Februari 2012

Mensia-siakan masa satu kejahatan

Mensia-siakan masa satu kejahatanMemenuhi masa terluang dengan misi kemanusiaan itu adalah jauh lebih baik, sekali gus memupuk naluri insaniah. - Gambar hiasanSEJAUH manakah kita menghargai masa dalam kehidupan kita? Sekiranya kita ditanya dengan beberapa soalan seperti apakah kekayaan yang paling berharga dalam hidup? Wang ringgit? Hartanah? Anak-anak? Kecantikan? Kecerdasan? atau Kesihatan? Barangkali jawapannya adalah kesemuanya.
Yang pastinya, semua itu tidak setara dengan nilai waktu yang kita miliki. Kekayaan yang sebenar yang kita miliki setelah Islam ialah masa.

Dapatkah kita memahami mengapa waktu ini begitu penting? Mungkin persoalan ini tidak mempengaruhi diri sedikitpun kerana kita telah terbiasa dalam kehidupan seharian dengan ketidakpedulian terhadap masa.

Dalam al-Quran Allah SWT banyak bersumpah dengan waktu dan ia disebut dalam banyak tempat, sekali gus menunjukkan kepentingan masa.
Antaranya surah al-Lalil ayat 1-2, surah ad-Dhuha juga ayat 1-2. Surah al-Fajr juga ayat satu 1-2 dan ayat pertama dalam surah al-Asr.

Apakah sebabnya Allah menyuruh manusia memikir dan merenung tentang hal berkaitan masa? Umat manusia yang tidak tahu menghargai masa, tidak mungkin akan menjadi umat yang maju, sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran ayat 110.
Ayat di atas menyebut bahawa manusia adalah umat yang terbaik. Namun pada prinsipnya ia akan menjadi umat yang terbaik apabila mampu memanfaatkan seluruh kurnia Allah dan tidak menyalahgunakannya, khususnya masa.

Sebagai manusia yang terbaik adakah kita telah dapat merasakan kepentingan masa dalam kehidupan kita ini?

Sesungguhnya seluruh kehidupan dan amal umat Islam sentiasa berkait dengan masa. Lebih-lebih lagi, yang berkait rapat dengan ibadat. Dalam ibadat solat umpamanya, aspek masa amat dititikberatkan.
Ketika di tanya oleh para sahabat kepada Rasulullah tentang apakah amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT? Baginda menjawab: "Solat tepat pada waktunya."
Begitu juga dengan ibadat puasa yang ditentukan dengan masa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Berpuasalah dan akhirinya dengan melihat anak bulan." Selain ditegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 184.

Antara intipati ayat di atas ialah, tentang ingatan agar dapat memanfaatkan masa dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya kerana kelebihan bulan Ramadan di samping waktu yang terhad. Dalam ibadat haji pula, pelaksanaannya juga tertakluk kepada faktor masa. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 197.

Begitu juga dengan ibadat zakat harta, faktor masa atau disebut haul merupakan salah satu syarat. Semuanya bertujuan satu bentuk penegasan kepada kepentingan masa. Oleh itu, marilah kita menggunakan ia dengan sebaik-baiknya, apatah lagi atas perkara yang sia-sia.
Pernahkah kita terfikir bahawa aspek pengadilan atau penghakiman manusia pada hari akhirat juga ada kaitannya dengan masa. Firman Allah SWT kepada golongan orang-orang kafir dalam surah al-Fathir ayat 37.
Dalam ayat ini Allah telah menempelak orang-orang kafir yang tidak manfaatkan masa kurniaan Allah untuk berfikir tentang kebesaran-Nya serta menzalimi diri mereka dengan mensia-siakan umur.
Selanjutnya marilah kita merenung sebuah hadis Nabi yang bermaksud: "Pada hari kiamat kelak, tidak ada seorang hamba pun dibenarkan meninggalkan tempatnya kecuali setelah ditanya lima perkara. Tentang penggunaan umur masa mudanya, tentang kekayaannya dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan, tentang ilmunya untuk apa dilakukan."

Oleh itu, kita perlu berusaha untuk memanfaatkan waktu walaupun orang Barat telah lama menghargai waktu dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulai hari ini kita perlu menghargai waktu dan tahu menilainya yang mana kaca dan yang mana permata.

Seorang tabiin besar, Hassan al-Basri pernah mengungkapkan kata-kata berikut setiap kali matahari terbit: "Wahai manusia, aku adalah hari kamu yang baharu yang akan menjadi saksi di atas segala amal perbuatan kamu. Pergunakanlah dengan baik dan jadikanlah aku bekalmu. Sebab bila aku telah pergi, aku tidak akan kembali hingga hari kiamat."

Justeru, masa adalah kehidupan kita dan kehidupan itu adalah nafas yang keluar dan masuk daripada rongga kita.

Jika sekiranya terdapat banyak kelapangan masa, kita perlu berwaspada kerana maksiat akan muncul apabila kita mempunyai masa lapang yang banyak. Lebih-lebih lagi, jika umur masih muda.
Sejarah telah mencatatkan peristiwa isteri seorang pegawai tinggi kerajaan Mesir telah menggoda Nabi Allah Yusuf dan salah satu sebab ialah kerana beliau mempunyai masa lapang yang banyak.
Orang yang mempunyai masa senggang yang banyak akan mendorong dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik melebih perlakuan orang muda.

Selain itu, kita lihat perlakuan anak-anak remaja pada hari ini. Ada kalanya seorang anak muda mempunyai kebebasan luar biasa yang diberikan oleh ibu bapa. Dibiarkan tidur hingga 12 jam, bangun hingga lewat tengah hari, terlepas semua kewajipan agama, pergaulan yang bebas, berhibur yang terlampau serta langsung tidak menghargai masa. Ini semua akan menjurus anak muda ke lembah maksiat.

Begitu juga berlaku di kalangan para pekerja yang berkhidmat di pejabat atau perusahaan. Ada kalanya mereka bekerja dalam erti kata yang sebenar hanyalah dalam tempoh yang sangat sedikit berbanding dengan waktu sebenar.

Banyak masa dihabiskan dengan berbual, membaca surat khabar, melayari Internet atau kerja-kerja yang tidak bersangkutan dengan tugasan hakiki.
Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Gaji yang diperoleh adalah haram kerana tidak menjalankan tugas dengan sepenuh amanah.

Persoalannya apakah ini yang dilakukan oleh umat Muhammad? Jika ini berlaku, seluruh umat akan menerima kesan yang buruk dan mendedahkan diri kepada pembalasan buruk pada hari kiamat.
Berapa banyak masa yang telah terbuang dengan sia-sia mungkin boleh dimanfaatkan untuk membantu kedua-dua ibu bapa kita.

Jika tersedar setelah keduanya telah tiada tidak berguna lagi. Pernahkah kita mengenal pasti wanita-wanita memakai tudung atau menutup aurat mereka setelah lanjut usia?
Mengapa orang-orang yang mengetahui agama tidak membetulkan atau menyedarkan mereka? Mengapa masih memilih untuk tunggu dan lihat atau tidak ambil kisah? Kesempatan yang ada itu mungkin akan hilang.

Kita perlu menyedari bahawa bencana
dan musibah yang menimpa pada hari ini adalah akibat daripada ketidaksedaran umat terhadap menghargai masa.

Ramai yang tidak menyedari bahawa mensia-siakan waktu adalah salah satu ciri kejahatan. Ini termasuklah golongan yang suka melepak, duduk berjam-jam di kedai kopi.

Sebagi seorang Islam kita perlu menyedari kesan daripada mensia-siakan masa. Apabila kita masih tidak kisah apa yang berlaku di sekeliling, dibuai mimpi dan tidak ambil peduli terhadap jatuh bangun umat, maka bencana yang menimpa umat tidak akan berakhir, bahkan akan terus bertambah.
Kemungkinan satu hari nanti kita akan dikejutkan pula dengan musibah yang lebih besar. Ini menepati apa yang telah Allah tegaskan dalam surah ar-Ra'du ayat 11.

Selagi kita tidak menghargai masa, selagi setiap Muslim tidak menghayati agamanya, selagi anak watan tidak berusaha menghasilkan sesuatu hasil usaha mereka sendiri atau selagi mana anak-anak muda tidak mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkan untuk diri mereka dan masyarakat seluruhnya, selagi itulah keadaan amat sukar untuk berubah.

RUJUKAN...........