Jumaat, 30 April 2010

MALAM KEDUA SEKITAR RAKAN SETIA MASJID-DISAMPAIKAN OLEH

Tn Hj Mat Nazri Pengarah Akauntan Negara Cawangan Pulau Pinang hadir untuk menyampaikan muhasabah kepada peserta

Mendengar pengumuman mc

Peserta yang hadir

MC dari pelatih PUSPEN

Pelatih khusyuk mendengar penerangan dan tazkirah yang diberi

Keadaan yang santai Tn Hj Nazri menyampaikan tazkirah

7 GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN DI PADANG MAHSYAR-TAZKIRAH JUMAAT

1-IMAM YANG ADIL

2-PEMUDA YANG TEKUN BERIBADAH KEPADA ALLAH

3-ORANG YANG HATINYA TERPAUT DI MASJID

4-2 ORANG YANG SALING MENGASIHI KERANA ALLAH. MEREKA BERTEMU DAN BERPISAH KERANA ALLAH

5-LELAKI YANG DI AJAK BERBUAT ZINA OLEH WANITA CANTIK TETAPI DIA
BERKATA"AKU TAKUT KEPADA ALLAH"

6-SESEORANG YANG BERSEDEKAH SECARA RAHSIA

7-ORANG YANG BERZIKIR KEPADA ALLAH DITEMPAT SUNYI SEHINGGA MENITISKAN
AIR MATA

(HADITH RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM)Khamis, 29 April 2010

SEKITAR MAJLIS PERASMIAN IJTIMAK TAKMIR PULAU PINANG 2010

Ketibaan Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang bersama Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang


Timbalan YDP diiringi oleh Penolong Pengarah Qaryah Tn Hj Norzli


Pengarah melintasi meja pendaftaran disambut oleh PPMD


Ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Tuan Hj Sazali b Hussein, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Ucapan perasmian oleh Timbalan Yang DiPertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang Yang Berhormat Ustaz Salleh b Man yang mewakili Yang Dipertua tidak dapat hadir kerana urusan di Kelantan


Ketua Penolong Pengarah Pengurusan Masjid dan Surau Tn Hj Ayob b Yaacob turut berada di hadapan


KPP Dakwah JHEAIPP Tn Hj Ghazali, Pegawai Tadbir Agama Daerah-daerah dan seluruh guru Takmir yang hadir. Majlis yang mendapat sambutan. Tahniah kepada seluruh urusetia.


Pengerusi dan orang kuat PMS Us Abd Rashid

TEKS UCAPAN YANG DIPERTUA MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
YANG DISAMPAIKAN OLEH TIMBALAN YANG DIPERTUA MAJLIS AGAMA ISLAM SEMPENA
IJTIMAK GURU TAKMIR PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG 2010 M / 1431 H
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.Tuan-tuan Guru dan hadirin yang dihormati sekalian.

1. Alhamdulillah bersyukur kehadrat ALLAH S.W.T kerana mengizinkan untuk kita bertemu pada hari yang berbahagia ini dalam majlis Ijtima’ Guru-Guru Takmir Peringkat Negeri Pulau Pinang yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.

Dikesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada urusetia dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang mengadakan Majlis Ijtima’ pada hari ini serta sudi menjemput saya hadir dan seterusnya merasmikan majlis pada pagi yang mulia ini.

2. Saya juga berbesar hati mengalu-ngalukan kehadiran Tuan/Puan ke majlis Ijtima’ Guru-Guru Takmir Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 1431 H / 2010 M dengan tema Memantapkan Ukhuwah Memperkasakan Ummah.

Tuan-tuan Guru dan Puan-puan yang dimuliakan.

Saya difahamkan bahawa Majlis Ijtima’ Guru-Guru Takmir Peringkat Negeri Pulau Pinang pada hari ini melibatkan semua guru takmir dari lima (5) Daerah di bawah 6 Pejabat Agama Daerah dan juga pegawai masjid dijemput hadir dalam majlis ini dari seluruh Pulau Pinang. Saya percaya majlis ijtma’ yang diadakan ini akan dapat mengeratkan silaturrahim dan dapat saling bertukar-tukar pengalaman dan pandangan masing-masing bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sama iaitu menyebarluaskan ilmu ALLAH di muka bumi ini. Firman Allah SWT dalam surah Huud ayat 61:

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

[726] Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

Selain itu Ijtima’ ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan tentang peranan dan tugas mengimarahkan masjid dan menjelaskan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pembangunan, jiwa rakyat dan memberi kefahaman Islam yang sebenar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan tugas kepada masyarakat. Sekarang ini masyarakat sedang berhadapan dengan masalah jiwa yang serius. Pembunuhan berlaku dengan sewenang-wenangnya. Perzinaan dan pembuangan bayi semakin berleluasa maka tugas Guru Ta’mir adalah untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat dan bertindak sebagai doktor untuk mengubat penyakit jira ini.

3. Tugas mengimarahkan masjid sekarang ini semakin mencabar. Jemaah sekarang terdiri daripada mereka yang berpengetahuan tinggi dan meletakkan harapan yang tinggi kepada kita semua bagi menyampaikan ilmu ALLAH dengan sebaiknya. Dengan ini Ijtima’ yang kita adakan ini diharapkan dapat mencari jalan bagaimana untuk menarik minat para jemaah supaya program takmir masjid dan surau ini mendapat sambutan yang lebih baik dari sekarang. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat melipatgandakan usaha dan mencari kaedah yang sesuai agar para jemaah tidak merasa bosan dan sentiasa berminat dan akan terus mengikuti program takmir ini.
Tuan-tuan guru dan hadirin yang dimuliakan

Kerajaan Negeri atau Persekutuan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah banyak membawa perubahan dan pembangunan masjid dari segi fizikal masjid, malah dari segi membangunkan modal insan juga tidak dilupakan. Dengan melantik guru-guru takmir bagi mengimarahkan masjid dan surau dari seluruh negeri Pulau Pinang. Bagi Unit Takmir Negeri Pulau Pinang,ada dua sumber kewangan yang membolehkan program takmir berjalan dengan lancar. Peruntukan khas dari :

a. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

b. Pusat Urus Zakat (PUZ)
Bagi tahun 2009 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menyediakan sejumlah peruntukan sebanyak RM 639,180.00 bagi urusan membayar elaun guru-guru takmir negeri Pulau Pinang sebanyak RM 40.00 untuk sekali mengajar, dan peruntukan khas RM 25,000.00 bagi pelaksanaan kelas Tafaqquh Fiddin bagi setiap daerah.
Manakala Pusat Urus Zakat (PUZ) pula, sejumlah RM 174,890.00 telah diperuntukan bagi tahun 2009. Antara aktiviti yang menggunakan peruntukan dari PUZ ialah bagi membayar elaun tambahan mengajar guru takmir sebanyak RM 10.00 bagi satu kelas, jamuan bagi kelas tafaqquh fiddin, perjumpaan tahunan guru-guru takmir, pertambahan kelas mengajar dan elaun penal temuduga baru guru takmir.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati.
4. Pada masa ini pelbagai isu ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mungkin boleh menyebabkan perpecahan dikalangan ahli masyarakat di mana terdapat fahaman khilafiah ditimbulkan semula dan terdapat isu perpecahan di beberapa masjid. Walaupun berbeza pendapat, namun untuk berpecah jangan sekali demi agama yang suci ini. Kita sedia maklum bahawa masjid adalah tempat yang mulia untuk beribadat namun telah disalah guna, bukan menghalang aktiviti yang dijalankan tapi mestilah bersesuaian dengan suasana masyarakat sekarang. Oleh itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk membetulkan keadaan dan mengimarahkan masjid, seterusnya memelihara penyatuan masjid agar tidak berpecah belah.
Bertepatan dengan Firman ALLAH TAALA dalam surah Ali Imran ayat 103:

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati ALLAH.
5. Dengan tema MEMANTAPKAN UKHUWAH MEMPERKASAKAN UMMAH, marilah bersama-sama sebagai da’e, kita memperkasakan masyarakat kita khususnya generasi muda dalam segenap bidang. Ini kerana generasi muda adalah pelapis kepada generasi akan datang. Penyediaan pelapis adalah amat perlu untuk mendepani cabaran globalisasi yang semakin menyesakkan dada Amat Islam. Subjek-subjek seperti Tafsir, Hadith, Tasawuf, Feqah, Sirah dan Akhlak merupakan elemen terpenting dalam kita mendidik jiwa masyarakat khasnya golongan muda mudi untuk menjadi bangsa yang berilmu dan berakhlak seterusnya mendekati masjid.
Pihak Kerajaan Negeri dan JAKIM telah sedaya upaya menyediakan bahan terkini untuk memperkasakan guru-guru takmir agar selari dengan cabaran semasa umat Islam yang semakin hebat. Pada hari ini 2 buah buku iaitu Ayat Suruhan dan Ayat Larangan diberikan Kepada guru Takmir Pulau Pinang oleh pihak JAKIM atas maksud digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan mendepani permasalahan masyarakat berpandukan al-Quran.
6. Pada kesempatan ini saya bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat menganjurkan Ijtima’ ini secara langsung atau tidak dan berharap maklumat-maklumat terkini yang tuan-tuan dan puan-puan dapat pada hari ini dapat diwar-warkan kepada masyarakat akar umbi.

7. Dengan lafaz Bismillah saya merasmikan Ijtima’ Guru-Guru Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2010M/1431H.
Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 CERAMAH OLEH USTAZ OMAR DARI PUSAT URUS ZAKAT PULAU PINANG SEBELUM MAJLIS PERASMIAN

Yang berbahagia Ustaz Omar dari PUZ Pulau Pinang yang merupakan guru Takmir Pulau Pinang sedang menyampaikan briefing mengenai perkembangan pungutan zakat dan pembahagiannya di Pulau Mutiara ini.


"Oleh itu guru-guru Takmir semua diseru agar menyampaikan maklumat ini kepada masyarakat dan berkempen supaya mereka membayar zakat untuk mengukuhkan lagi ekonomi umat Islam di Pulau Pinang" ayat terakhir beliau


Cik Asma sedang berbincang dengan PPMD Seberang Perai Utara Butterworht Us Abu Bakar Bakilani yang menjadi pengerusi majlis perasmian


Ustazah Nor Latifah Penolong Pengarah unit PPMD yang mewakili Pengarah KESUMA JAKIM bersama keluarga turut hadir.

Allah Rahsiakan Bila Kiamat


Sumber rujukan:-
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0423&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm

GAMBAR-GAMBAR YANG SEMPAT DI AMBIL SEMASA PENDAFTARAN IJTIMAK TAKMIR

Penolong Pengarah Qarya JHEAIPP Tn Hj Norzli b Mat turut hadir dan membantu dalam urusan pendaftaran peserta ijtimak kali ini.


Antara guru Takmir yang komited dan berdedikasi

Suasana sebuk di meja pendaftaran. Dapat buku JAKIM lagi 2 buah. Ayat Suruhan dan Ayat Larangan. Buat jangan tak buat.


Selepas mendaftar terus menjamu selera dengan sarapan yang disediakan

Us Hanif orang kuat Jabatan Mufti Pulau Pinang juga merupakan guru Takmir bersama Us Hasnan LO hari ini.

Ustazah-ustazah juga tidak kurang sebuk mendaftar di Sunway Hotel Seberang Jaya

SEKITAR IJTIMAK TAKMIR PULAU PINANG 2010

JAIPP SEDIA BAHAN TERKINI PERKASA GURU TAKMIR

SUMBER HARAKAH DAILY:
http://www.harakahdaily.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=26293:jaipp-sedia-bahan-terkini-perkasa-guru-takmir&catid=55:negeri-pulau-pinang&Itemid=100


Menaiki feri. Lautan sanggup ku renangi dengan feri untuk menghadiri Ijtimak Takmir


Mahukan pengalam syahdu? Naiklah feri di Pulau Pinang. Anda akan tertidur di  belai angin laut yang sepoi-sepoi bahasa.


Urusetia En Hisham dari ICT JHEAIPP dan Cik Asmaa Pembantu Takmir bertungkus lumus membuat persiapan terakhir di dewan seminar.

Guru-guru Takmir Pulau Pinang bersarapan nasi lemak kopi O terlebih dahulu sebelum majlis perasmian. Sedap...sedap.Sekurang-kurangnya sebagai pelapik perut.

  
 Baru nak mula ke atau baru nak tambah lagi?

KPP Pengurusan Masjid dan Surau Ustaz Hj Ayob b Yaacob beramah mesra dengan Tn Hj Mohd Zaki b Hj Abd Halim Imam Utama Daerah Seberang Perai Selatan

POYO...BETUL KE? MAIN-MAIN LA KAU...BETULKAH ORANG KITA SUKA MAIN-MAIN?
MEREKA KATA HIDUP SATU PERJUDIAN DAN PERMAINAN
MAIN-MAIN DALAM HUBUNGAN DENGAN ALLAH SWT
MAIN-MAIN DALAM IBADAH
MAIN-MAIN BACA AL QURAN DAN INGAT RASULULLAH
MAIN-MAIN DALAM BERTAUBAT
MAIN-MAIN DALAM BERJIHAD

APATAH LAGI HUBUNGAN DENGAN KELUARGA PUN MAIN
BILA KERJA MAIN
KETIKA BELAJAR BOLEH MAIN
HENDAK DAN KETIKA MAKAN PUN BOLEH MAIN
YANG SADIS BAWAK KERETA PUN MAIN
ADA RASA WAKTU MUDA MASA UNTUK MAIN
HABIS GELONG MASUK PARIT
ADA YANG SAKIT MAIN

JALANKAN KERJA NABI PUN BERMAIN-MAIN
KONON DA'IE YANG MEMEGANG PANJI TUHAN PUN MAIN-MAIN
BILA DA'IE MAIN MAD'U AKAN LEBIH MAIN, MAIN, MAIN DAN MAIN
APA NAK JADI DENGAN UMMAH YANG SUKA BERMAIN?

SUNGGUH PARAH APABILA KETIKA BERMAIN PUN BOLEH MAIN-MAIN LAGI

HAKIKATNYA HIDUP KITA SUKA MAIN
MAIN LAWANYA SERIUS
SERIUS LAWANNYA CINCAI
SERIUS SAMA DENGAN KESUNGGUHAN
KESUNGGUHAN SAMA DENGAN ITQAN

JADILAH ORANG YANG ADIL DENGAN DIRI SENDIRI


ADAKAH MUSUH PERNAH MAIN-MAIN UNTUK MENGHANCURKAN ISLAM?....HUH!

Selasa, 27 April 2010

GAMBAR SEKITAR MALAM PERTAMA PROGRAM RAKAN SETIA MASJID-UNTUK PENAGIH DADAH PRA BEBAS

Berwirid selepas solat fardhu Isya'


Di imamkan oleh imam masjid Taman Guar Perahu


Penolong Pengarah Takmir Pulau Pinang, penceramah dan Penyelaras Program Us zaki dari JAKIM


Di antara peserta yang sedang bersiap sedia mengikuti program Muhasabah Diri


Urusetia JAKIM bertungkus lumus menyiapkan LCD dan projektor serta laptop untuk digunakan dalam program malam ini

Dibahagian belakang adalah ahli jawatankuasa Masjid Taman Guar Perahu yang turut berminat untuk mengikuti program Muhasabah diri


Ustaz Salahuddin Sulaiman Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Perai Utara Butterworth sedang menyampaikan cerita Singa, manusia, telaga, tikus dan ular anaconda


Program berkahir 10.30 malam dan peserta tidak bosan mendengar ceramah yang disampaikan

26 April 2010. Bermulalah program Rakan Setia Masjid anjuran Bahagian KESUMA Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang selama 5 hari 5 malam. Peserta terdiri daripada mereka yang sedang menjalani pemulihan dadah di PUSPEN Kg Selamat dan PUSPEN Bukit Mertajam. Muhasabah pada malam ini menekankan pentingnya berubah kepada kebaikan dan mengingati mati adalah jalan yang terbaik sebagai perisai kepada kejahatan yang hendak dilakukan. Kata-kata yang masyhur daripada Saidina Umar r.a " Hisablah(hitunglah) diri kamu sebelum kamu dihisab dihadapan Allah. Dan timbanglah amalan kamu sebelum ianya ditimbang dihadapan Allah" .

Ahad, 25 April 2010

CERAMAH ANJURAN KOPERASI SG GELUGOR DAN JABATAN HAL EHWAL KHAS PULAU PINANG

Tajuk Penyatuan Ummah. Tapi ada orang yang tergelak sinis apa bila tajuk ini disampaikan. Ada yang tidak suka apabila ummah  nak bersatu. Ada yang ambil sikap tidak peduli. Ada yang menyatakan buang masa. Ada yang tidak mahu ambil berat. Ada yang sudah alegik. Ada yang saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Ada yang mengatakan : Cobaan.!..Cobaan! (baca dalam lenggok filem Bujang Lapok)...dan lain-lain.
Jika beginilah sikap kita sampai kiamat pun ummah tidak akan bersatu.
Tempat penyatuan ummah adalah di masjid. Kerana itu Rasulullah begitu sayang akan rumah Allah ini. Namun sebahagian masjid kini menjadi gelanggang silat antara pentadbirnya, imam, bilal, siak dan jemaahnya sendiri.
Ummah perlu muhasabah diri dan melihat kepada cermin sejarah Islam hanya dengan penyatuan ummah ini Islam akan gemilang.
3 perkara yang menjadi sebab perpecahan ummah di negara kita: politik, bid'ah tak bid'ah dan ajaran sesat. Renung-renungkanlah wahai ummah.
Aktiviti-aktiviti yang boleh membantu proses penyatuan ummah yang dituntut dalam Islam:
1-SENTIASA SOLAT BERJEMAAH DI SURAU, MASJID DAN DI RUMAH BERSAMA KELUARGA.
2-MENGHADIRI MAJLIS WALIMATUL 'URUS TERUTAMA YANG BERDEKATAN
3-MENZIARAHI ORANG SAKIT TERUTAMA BERHAMPIRAN
4-MENGHADIRI MAJLIS BACAAN TAHLIL, YASIN YANG DI BUAT DALAM QARYAH
5-BERSAMA AHLI MASYARAKAT DALAM MAJLIS GOTONG ROYONG
6-HADIR MAJLIS PERHIMPUNAN, ULAMAK, UMARA' DAN MASYARAKAT
7-SENTIASA HADIR DALAM MAJLIS ILMU DALAM KAWASAN QARYAH
8- SENTIASA BERPERASAAN MERENDAH DIRI DALAM APA JUA KEADAAN

Perkara yang kena dijauhi :
1-TIDAK MENGHAYATI AJARAN ISLAM YANG TERDAPAT DALAM AL QURAN
2-MEMBENTUK PUAK-PUAK DALAM MASYARAKAT
3-MENYISIHKAN DIRI DARI AKTIVITI KEMASYARAKATAN
4-IBU BAPA YANG TIDAK MENGAMBIL BERAT KEGIATAN ANAK-ANAK DI DALAM ATAU LUAR KAWASAN TEMPAT TINGGAL
5-PERGAULAN BEBAS DAN MENCERITAKAN HAL-HAL KEBURUKAN ORANG LAIN
6-TIADA SIKAP DAN SIFAT TOLONG MENOLONG ANTARA AHLI MASYARAKAT
7-MELAKUKAN PERKARA YANG MENYALAHI SIFAT DAN PERLAKUAN SEORANG MANUSIA
8-SELALU MELAKUKAN MAKSIAT DAN TIADA SEBARANG USAHA PENCEGAHAN
9-TIDAK MENGHIRAUKAN TEGURAN KHUSUSNYA ORANG TUA DAN IBU BAPA
10-MENJAUHKAN DIRI DARI MASYARAKAT DAN BERSIKAP "AKU TIDAK SUKA JAGA TEPI KAIN ORANG"

CERAMAH MAULIDUR RASUL SAW DI SURAU KG ASAM, JELUTONG PULAU PINANG

Kaum wanita mendengar santapan rohani selepas santapan telinga (marhaban)

24 April 2010 jam 11.15 pagi bertempat di Surau Kg Asam Jelutong satu aktiviti marhaban telah diadakan oleh Pergerakan Wanita Jelutong yang di ketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Sharifah Aminah. Selepas marhaban satu ceramah berkaitan Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Penolong Pengarah Takmir diadakan. Dalam ceramah ini turut disentuh petua bagi meningkatkan ukhuwah seperti yang Rasulullah SAW buat iaitu 3 S:
1-Senyum 2 inci
2-Salam Semut
3-Sahabat Sejati


Ucapan aluan daripada Dato' Sharifah kepada seluruh kaum wanita yang memenuhi ruang surau sebelum menjemput Penolong pengarah Takmir untuk memberikan ceramah berkaitan maulidur rasul

Dato' Sharifah Aminah dalam satu wawancara di TV

Majlis berkahir dengan jamuan makan tengah hari

Sabtu, 24 April 2010

KHEMAH IBADAH SAUDARA KITA 2010

Merdeka Beach Resort, Kedah


Bertempat di Merdeka Beach Resort satu perkhemahan ibadah untuk saudara kita telah di adakan dari 23 -25 April oleh Unit Ukhuwah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Seramai hampir 70 orang peserta telah menghadiri kem ini. Peserta bertolak dari Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam dan ada yang datang sendiri dari Pulau Pinang.


Peserta lelaki  Saudara Kita sedang meregangkan otot sebelum sesi pertama dijalankan


Peserta wanita Saudara Kita pun sama-sama untuk menghilangkan rasa penat perjalanan siang tadi


Antara slot yang diisi:
1. Keindahan Islam: Tn Hj Muhammad Imran b Ibrahim-penolong pengarah Takmir JHEAIPP
2.Cergas Iman Islam: Tn Hj Norzli b Mat: Penolong pengarah Qaryah JHEAIPP
3.Langkah Gagah Menuju Keredhaan Allah:Hj Muhammad Fathurrahman b Hj Haron SK Bumbung 5
4. Penutupan: Hj Ghazali b Hj Saad: KPP Dakwah JHEAIPP


Semua peserta sedang mendengar arahan seterusnya dengan penuh minat


Penolong Pengarah Takmir sedang menyampaikan ceramah "Keindahan Islam" kepada peserta