MISI DAN VISI

VISI JABATAN


MENJADIKAN PENTADBIRAN JABATAN AGAMA ISLAM PULAU PINANG YANG UNGGUL, BERWIBAWA DAN BERKESAN UNTUK MENJAMIN MASYARAKAT ISLAM PULAU PINANG MEMBANGUN DARI SEGI AKIDAH, SYARIAH DAN AKHLAK


MISI JABATAN


MEWUJUDKAN PENTADBIRAN YANG MAMPU MENJANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM PULAU PINANG SERTA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI DENGAN MENGAMALKAN SISTEM URUS TADBIR YANG BAIK DAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

OBJEKTIF BAHAGIAN
      Memantap dan menyeragamkan pentadbiran pengurusan Masjid dan Surau bagi
         seluruh negeri Pulau Pinang.

     Menjadikan Masjid dan Surau sebagai sebuah intitusi pengembangan ilmu, ekonomi dan
         sosial masyarakat Islam di Pulau Pinang.

     Melahirkan masyarakat muslim mukmin yang benar-benar memahami kandungan  
         ajaran Islam dan mempraktikkannya melalui pelaksanaan program pengimmarahan
         yang berkesan di Masjid.

     Merealisasikan fungsi Masjid berteraskan prinsip yang terkandung di
         Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.