Selasa, 26 April 2011

3 PERKARA

"Ammar berkata, tiga perkara yang barang siapa mengumpulkan ketiga hal itu dalam dirinya, maka ia telah dapat mengumpulkan keimanan secara sempurna. Yaitu, memperlakukan orang lain seperti mana engkau suka dirimu diperlakukan oleh orang lain, memberi salam terhadap setiap muslim (yang kenal ataupun tidak), dan mengeluarkan infak di jalan Allah, meskipun hanya sedikit(HR -MUSLIM)

AL BAQARAH AYAT 254


 254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.
[160] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan