Selasa, 30 Mac 2010

LAPORAN NAZIRAN PEJABAT PENYELARAS PROGRAM MENGIMARAH MASJID DAN SURAU NEGERI PULAU PINANG 2008 DAN 2009

Satu lawatan naziran oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pulau Pinang ke Unit Takmir pada 11 Februari 2010 di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Ia adalah selaras dengan Arahan Perbendaharaan 138 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil.2 Tahun 2003.

Objektif naziran adalah :
1. Untuk memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna eSPKB dan semua peraturan yang berkuatkuasa;
2. Untuk membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna eSPKB; dan
3. Untuk melapor kepada Ketua PTJ atau Ketua Setiausaha Perbendaharaan apa-apa luar aturan yang matan.

Skop dan kaedah naziran :
Naziran telah dijalankan ke atas pengurusan kewangan yang merangkumi kawalan dalaman, pengurusan waran peruntukan, pengurusan terimaan, pengurusan baucar jurnal, pengurusan perbelanjaan dan pengurusan rekod kewangan bagi tahun 2009.

Dalam laporan balas oleh naziran ialah mereka mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada jabatan/PTJ dengan kerjasama yang diberikan kepada unit naziran yang telah berjaya menjalankan tugas dan naziran. Secara keseluruhannya, tahap pengurusan kewangan di jabatan ini adalah CEMERLANG. Oleh itu, Ketua PTJ/Jabatan perlu memastikan prosedur dan tatacara kewangan yang betul dan sedang berkuatkuasa diaplikasikan di Unit Kewangan jabatan berjalan dengan lebih baik.

Bagi pihak Unit Takmir mengucapkan jutaan terima kasih kepada Unit Naziran Akauntan Negara Malaysia Pulau Pinang di atas teguran dan kerjasama untuk penambah baikan gerak kerja Takmir khasnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan